Site Rengi

Kitap Tanıtımı

Sercan Çalcı, Gerçeğin Belleği Bir Alfred North Whitehead Portresi adlı çalışmasında, Whitehead’in matematik ile başlayıp metafiziğe dönüşen felsefi çalışmalarını ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. Çalcı’nın bu eseri, Norgunk Yayınlarından okuyucuya sunulmak üzere hazırlanmıştır. “Kitap yayınlamak bir “olay”dır, ama beklenmeyen kitaplar yayınlamak bir yayıncı için olayların en güzelidir. Sercan Çalcı’nın Gerçeğin Belleği işte...
24 Ekim 2021 12:39
Dünyaca ünlü nörolog Antonio Damasio, Descartes’in Yanılgısı: Duygu – Akıl ve İnsan Beyni adlı eserinde, Descartes’ın “Düşünüyorum, öyleyse varım” şeklinde dile getirdiği felsefî görüşe zıt bir iddiada bulunarak, duyguların ile rasyonalite arasındaki bağın, sanıldığından daha güçlü olduğunu, vaka çalışmaları üzerinden pratik verilerle destekleyerek ortaya koymuştur. Descartes’in Yanılgısı: Duygu – Akıl...
21 Ekim 2021 11:17
Geçmişten bu yana belki de entelektüellerle ilgili en çok sorulan sorulardan biri: Entelektüel neden susar? Gün Zileli, Sartre İkilemi – Entelektüel Neden Susar? eseri ile, bugün dahi önemini çokça koruyan bu soruyu, Sartre’ın dönemindeki sorunlara sessiz kalması ve bu sessizliğe Merleau-Ponty ve Simone de Beauvoir’in konumlanışları üzerinden gündeme getirmekte ve...
21 Ekim 2021 11:13
Hakikatin Anlamı (The Meaning of Truth), 19. yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri’nde öne çıkan pragmatizm felsefi hareketinin başlıca örneğidir. 1907’de pragmatizmin en ateşli savunucularından biri olan William James tarafından yazılan bu 15 makale koleksiyonu, pragmatist geleneğin aldığı eleştirilere cevap vermektedir. Gerçeğin Anlamı, James’ın daha önce 1907’de yazdığı, Boston ve Columbia’da verilen...
21 Ekim 2021 11:10
Taylan Altuğ, Türkiye’nin Tini ve Felsefe alt başlığıyla Hakikat Korkusu adlı eserinde, insanın hakikate ulaşma çabası ve serüveninde, hakikati ve dolayısıyla özgürlüğü hak etmesi için hurafelerden ve hakikat korkusundan uzaklaşması gerektiğini, bunun için ise felsefenin ne denli gerekli olduğunu bilhassa Türkiye’deki felsefi gelişmeler bağlamında ele almıştır.  “İnsana insan olma niteliğini...
17 Ekim 2021 13:49
Prof. Dr. Oktay Taftalı’nın, Antik Çağlardan bu yana tartışılagelen etik bir değer olan “iyi” ile estetik bir değer olan “güzel”in birlikteliği mevzuu bağlamında Türk şiirini ve sorunlarını belli başlı örnekler üzerinden incelediği Ahlak Estetik ve Şiir adlı eser, Kopernik Kitap tarafından okuyucuya sunulmuştur.  “Estetik bir değer olan ‘güzel’ ile, etik...
17 Ekim 2021 13:47
Yeni Zelandalı bir hukuk ve felsefe profesörü olan Jeremy Waldron’un, nefret söyleminin insan onuruna ve savunmasız azınlıkların üyelerini zarar verdiğini ve bu yasaların insanlara saygı gösterme gerekliliğinin bir parçası olarak düzenlenmesi şartını felsefi anlamda savunduğu bu kitabı, Fol Yayınları tarafından okuyucuya sunulmuştur.  “Bu kitap … modern hukuk felsefesi ve önde...
16 Ekim 2021 18:21
Esat Sabırlı’nın kaleme aldığı, Maturidi’nin İslam tefsir geleneğinde öne çıkan yorumlardan aklî tefsir hareketini savunan Mutezile ekolüne yönelttiği eleştirileri ele alan ve bu zeminde iki görüş arasındaki farklılıkları ortaya koymayı amaçlayan İmam Maturidi’nin Mu’tezile Eleştirisi eseri, İnsan Yayınları tarafından okuyucuya sunulmuştur.  “Bu kitabın temel amaci Islam tefsir geleneğinde akli tefsir...
16 Ekim 2021 11:17
Kötülük ve Teodise eseri, Batı ve İslam Din Felsefesinde Kötülük Problemi ve Teistik Çözümler alt başlığıyla Rağbet Yayınları tarafından 3. baskısıyla okuyucuya sunulmuştur. Bu kitapta Cafer Sadık Yaran, Batı’daki kötülük probleminin yanında, bu problemin İslam düşüncesindeki vahiy veya insanın özgürlüğü gibi konularla ilişkisi bağlamında ortaya çıkan problemleri de ele almıştır. ...
16 Ekim 2021 11:12
Nörobilim Bağlamında İrade Sorunu alt başlığı ile Özgürlüğün Trajedisi eseri İnsan Yayınları tarafından okuyucuya sunulmuştur. Mehmet Ödemiş’in kaleme aldığı bu kitap, felsefe tarihinde yüzyıllardır tartışılagelen özgürlük problemine, günümüz tartışmalarından olan nörobilim ışığında bakmaya çalışmıştır. Bu bağlamda insanın irade sorunu, halihazırda tartışılan özgürlük probleminin modern dönemdeki yeniliklerle birlikte aldığı şekil ele...
16 Ekim 2021 11:08
Alfa Kitap Felsefe kitapları dizisinden bir yeni kitap haberi daha geldi; Bergsonculuk – Gilles Deleuze. Eser Hakan Yücefer’in çevirisiyle okuyucuya sunuldu. Bergsonculuk “Deleuze’ün Bergsonculuğu, her şeyden önce, dünyayı unutmaya dayalı umutsuz felsefelere karşı yaşamla kavramı birleştirmeye yönelen sevinçli felsefeler yaratmaya çağrıdır. Deleuze’ün felsefe tarihçiliği, olumlayıcı felsefeye bir övgü, bu...
3 Ekim 2021 11:00