Site Rengi

Kitap Tanıtımı

“Günümüzde felsefe sorunları Türk dili içinde rahatlıkla ele alınıp geliştirilebiliyor. Birtakım sorunların Türkçede dile getirilemeyeceğini öne sürenler bunu kendi dil yetilerinin yetersizliğinde ya da kendi düşünme tembelliklerinde arasınlar.”  -Bedia Akarsu Türkiye’nin ikinci kadın felsefe profesörü olan ve literatüre katkılarıyla oldukça önemli bir yere sahip olan Bedia Akarsu’yu ve onun Türkiye’deki...
18 Aralık 2021 11:32
İnsanın doğası gereği duyduğu ihtiyaçlardan biri olarak ortaya çıkan devlet fikri, yüzyıllardır birçok düşünür tarafından tanımlanmış ve şekillendirilmiştir. Devletin neliği ve nasıllığı üzerine ortaya konan fikirlerin, güç, yasallık ve meşruluğu içerek bir tanımlama olması gerektiğini savunan Alessandro Passerin d’Entreves, Devlet Fikri adlı kitabıyla bu nitelikleri barındırmayan devlet tanımlarının eksik olduğunu...
20 Kasım 2021 14:19
Geçmişten bugüne, Analitik felsefe denince akla gelen “kıta felsefesi” ve bu ikisi arasındaki ilişki, kapsamlı olarak ortaya konabilmiş bir konu değildir. Analitik felsefe nedir? Kıta felsefesi ile aralarındaki ilişki nedir? Bu ikisi arasındaki farklar nelerdir? Tüm bu sorular ışığında, Batı felsefesindeki baskın güç olan Analitik felsefenin kapsamını çizmeyi amaçlayan  Hans...
20 Kasım 2021 14:18
Natüralizm ya da Yitirirken Doğayı Hatırlamak kitabı, Natüralizmin, M.Ö. birinci yüzyıldan günümüze kadar uzanan süreçte unutulan veya görmezden gelinen isimlerini ve ve bu isimlerin Doğa’da gerçeğin bilgisini arayış serüvenlerini ele alıyor. Derleme olarak hazırlanan bu kitap, Dost Kitabevinden okuyucuya sunulmuştur.  “Bu derlemede felsefeciler, hukukçular, siyaset bilimciler ve tarihçiler resmî felsefe...
12 Kasım 2021 23:07
Çocuklar için Felsefe alanında çalışan, eğitimler veren ve atölyeler düzenleyen Sabiha Gürdemir, 6 yaştan itibaren çocuklarla felsefe yapılabilecek bir kitap yazdı. Elma Çocuk’tan çıkan kitabın çizimleri de Merve Arslan tarafından yapılmıştır. Kendini tanımaya çalışan, çevresini anlamaya çalışan Minik Fil Elanko ile sorgulamaya başlıyoruz! Sabiha Gürdemir, kitabı şu sözleriyle özetliyor: “Adını,...
8 Kasım 2021 19:21
Nesil Aytemir, Felsefi Müdahale: Filozoflar Işığında Covid-19 adlı eseri ile, Voltaire, Aristoteles, Mary Wollstonecraft, Mary Shelley, Foucault, Edgar Morin, Kant, Marx, Marcuse, Rousseau, Wittgenstein, Camus gibi düşünürlerin temel fikirlerini Covid-19 salgın süreci ile ilişkilendirerek okuyucuya bambaşka bir yorum sunmayı amaçlamıştır. “Başrol tanıdık: Covid-19 salgını. Fakat her bölümde bir başka başrolle...
24 Ekim 2021 13:07
Ahmet Mahmut Suphi, İslam Düşüncesinde Ahlak Felsefesi adlı eserinde, felsefe tarihine müslümanların katkılarının göz ardı edildiğini vurgulayarak, İslam medeniyetinde ahlak alanında yapılan çalışmaların Aristoteles’in ahlak sistemi dışında bir yerde değerlendirilmesi gerekliliği üzerinde durmaktadır. İslam Düşüncesinde Ahlak Felsefesi adlı kitap, Litera Yayıncılık tarafından okuyucuya sunulmuştur.  “Felsefi ve kültürel anlamda İslâm düşüncesinin,...
24 Ekim 2021 13:01
Fol Kitap’tan Yeni Seri! Fol Kitap, Kısaca Felsefe Seti başlığı altında, 1. Erken Yunan Felsefesi 2. Stoacılık 3. Ortaçağ Felsefesi-Skolastisizm 4. Modern Felsefe olmak üzere dört adetten oluşan bir felsefe tarihi serisini okuyucuya sunmuştur. Kitapların içerikleri ise şu şekilde: Erken Yunan Felsefesi Thales’ten Sokrates’e Erken Yunan Felsefesi öğretilerine giriş yapmak...
24 Ekim 2021 12:45
Sercan Çalcı, Gerçeğin Belleği Bir Alfred North Whitehead Portresi adlı çalışmasında, Whitehead’in matematik ile başlayıp metafiziğe dönüşen felsefi çalışmalarını ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. Çalcı’nın bu eseri, Norgunk Yayınlarından okuyucuya sunulmak üzere hazırlanmıştır. “Kitap yayınlamak bir “olay”dır, ama beklenmeyen kitaplar yayınlamak bir yayıncı için olayların en güzelidir. Sercan Çalcı’nın Gerçeğin Belleği işte...
24 Ekim 2021 12:39
Dünyaca ünlü nörolog Antonio Damasio, Descartes’in Yanılgısı: Duygu – Akıl ve İnsan Beyni adlı eserinde, Descartes’ın “Düşünüyorum, öyleyse varım” şeklinde dile getirdiği felsefî görüşe zıt bir iddiada bulunarak, duyguların ile rasyonalite arasındaki bağın, sanıldığından daha güçlü olduğunu, vaka çalışmaları üzerinden pratik verilerle destekleyerek ortaya koymuştur. Descartes’in Yanılgısı: Duygu – Akıl...
21 Ekim 2021 11:17
Geçmişten bu yana belki de entelektüellerle ilgili en çok sorulan sorulardan biri: Entelektüel neden susar? Gün Zileli, Sartre İkilemi – Entelektüel Neden Susar? eseri ile, bugün dahi önemini çokça koruyan bu soruyu, Sartre’ın dönemindeki sorunlara sessiz kalması ve bu sessizliğe Merleau-Ponty ve Simone de Beauvoir’in konumlanışları üzerinden gündeme getirmekte ve...
21 Ekim 2021 11:13