Site Rengi

Kitap Tanıtımı

Fenomenolojinin kurucusu Edmund Huserl tarafından kaleme alınan başlıksız kısa metin daha sonra Geometrinin Kökeni adıyla yayımlanmıştır. Önsözünü Jacques Derrida’nın yazdığı eser Ayşe Meral’in çevirisiyle Türkçeye kazandırılarak Albaraka yayınevi tarafından okura sunuluyor ; ‘‘ Fenomenolojinin kurucusu Edmund Husserl, 1936 yılında başlıksız kısa bir metin kaleme alır, bu el yazması Eugen Fink...
21 Şubat 2023 18:21
İçinde bulunduğumuz dönem ‘‘posth truth’’ dönemi olarak adlandırılmaktadır ve bu kavram Türkçe’ye ‘‘hakikat sonrası’’ dönem diye çevrilmiştir. Hakikat sonrası dönemde gerçekliğin algısının değişime uğradığı ileri sürülmekte ve bu değişimden dolayı önemli sorunların ortaya çıktığı söylenmektedir. Steve Fuller’in kaleme aldığı ve Emre Bilginin çevirisiyle Türkçeye kazandırılan bu yapıt, Fol Yayınları tarafından...
10 Aralık 2022 13:29
Nurşah Yılmaz ve Yılmaz Murat Bilican’dan “Çocuklarla Sanat ve Felsefe” Hayalperest Yayınevi’nden çıktı! Çocuklar için Felsefe alanında çalışan iki felsefeci olan Nurşah Yılmaz ve Yılmaz Murat Bilican, hem öğretmenler hem de veliler için 20 eser, 20 uygulama örneğini çocuklarla bizzat uyguladıkları çalışmalardan yola çıkarak kaleme alarak çocukların sanatla buluşmasına yardımcı...
2 Aralık 2022 21:13
H.Nur Beyaz Erkızan ve Mustafa Günay’ın editörlüğünü üstlendiği ”Aydınlanmalar, Demokrasi ve Günümüz Üzerine Düşünceler” adlı yapıt, Sentez yayınevi tarafından yakın zamanda okura sunulacak. Kitabın tanıtım yazısı şu şekilde; “Tarihsel olarak bakıldığında birbirinden farklı üç aydınlanma döneminden ve anlayışından söz edilmesi mümkün görünür. Denilebilir ki aklın ilk ışığı ‘Güneşin doğduğu yer’...
18 Kasım 2022 10:37
Post yapısalcılığı Amerika’da geçerli kılan ve Pragmatizm öğretisini yeniden yorumlayarak kullanan Amerikalı düşünür Richard Rorty tarafından kaleme alınan yapıt, Funda Günsoy’un çevirisiyle Dergah Yayınları tarafından okura sunuluyor:  Felsefe ve Doğanın Aynası, 1979’da ilk yayınlandığında felsefe dünyasında bir bomba etkisi yarattı. Rorty, kitapta on yedinci yüzyıldan başlayarak, filozofların temsil nosyonuna yönelik...
25 Ekim 2022 14:49
Çocuklarla Felsefe alanındaki önemli isimlerden olan Ediz Dikmelik ilk kitabını çıkarttı! Çocuklarla Felsefe literatüründeki önemli eksiklere dikkat çeken Ediz Dikmelik kitabını şu şekilde anlatmıştır: “Bu kitap bir çocuk kitabı değil. Düşünme eğitimi ile ilgilenen yetişkinler için yazıldı. Amacım Çocuklarla Felsefe programının yaklaşımını, yöntemlerini, standartlarını ve Türkiye bağlamında uygulanmasını açıklamak. Çocuğunu...
20 Ekim 2022 19:21
Alman sosyolojisinin kurucularından biri olan Georg Simmel kaleme aldığı bu yapıtında, Alman felsefesinin iki önemli düşünürü olan Schopenhauer ve Nietzsche’nin farklılıklarını ve benzerliklerini yapısöküme uğratarak inceliyor. Emre Güler’in çevirisiyle türkçeye kazandırılan bu eser, Beyoğlu kitabevi tarafından okuyucuya sunuluyor. ‘‘Sosyolojinin bağımsız bir sosyal bilim dalı olarak ortaya çıkmasında büyük rolü olan...
8 Ekim 2022 20:15
Ünlü düşünür Simon de Beavoir’ın hem düşüncesi hem de yaşamı hakkında bilgiye ulaşmak için başvurulması gereken önemli kitaplardan biri olan Kate Kirkpatrick’in yazdığı ‘‘Beauvoir Olmak: Bir Yaşam’’ adlı yapıt Deniz Sosyal’ın çevirisiyle Ayrıntı Yayınları tarafından okuyucuya sunuluyor; “Dünyanın dört bir yanındaki kadınlara ilham veren ve birçok insanın düşünme şeklini değiştiren...
16 Eylül 2022 19:30
Din felsefesi, epistemoloji ve mantık alanlarında çalışmalar yapan Amerikalı filozof Alvin Plantinga tarafından kaleme alınan ”Tanrı, Özgürlük ve Kötülük” adlı yapıt, Musa Yanık çevirisiyle Fol Yayınevi tarafından okuyucuya sunulmuştur. Bu kitapta amaç metnin sadece okunması değil aynı zamanda okuyucu tarafından özümsenmesi ve okuyucuyu düşünmeye teşvik etmesi istenmiştir. “Alvin Plantinga’nın çığır...
3 Eylül 2022 17:29
Prof. Dr. Zeki Özcan’ın çevirisiyle Ludwig Wittgeinstein’ın “Kesinlik Üzerine” adlı kitabı Fol Kitap tarafından okuyucunun beğenisine sunulmaktadır. Eser hakkında bilgilendirme yazısı şu şekilde; Kesinlik Üzerine, Wittgenstein’ın Tractatus ve Felsefi Soruşturmalar’ıyla birlikte üç önemli kitabından biridir. Bu kitap, Kant’ın Saf Aklın Eleştirisi’nden bu yana epistemolojiye yapılmış en büyük katkı olmanın yanı...
3 Eylül 2022 17:26
Felsefe tarihi boyunca düşünürler varlığı anlamlandırma çabasını hep sürdürmüşlerdir. Heidegger ise varlığın anlamını açıklığa kavuşturma amacı doğrultusunda varlığı, bütün yönleriyle olmakta olduğu gibi kavramayı amaçlar. Martin Heidegger’i özgün kılan da varlığın ontolojik ve epistemolojik ayrımını ”varolanın varlığı” ve ”varlık” olarak ortaya koymasıdır. Ketebe Yayınevi tarafından okuyucuya sunulan ve Özkan Gözel’in...
3 Eylül 2022 16:17