Site Rengi

FLSF Sosyal Bilimler Dergisi’nin 37. Sayısı Yayınlandı!

FLSF Sosyal Bilimler Dergisi’nin 37. Sayısı Yayınlandı!
9 Mayıs 2024 14:14
0
A+
A-

Yılda iki sayı yayınlayan FLSF Dergisi hakemli ve çevrimiçi bir yayındır ve editör kurulunda Prof. Dr. Işıl BAYAR BRAVO, Prof. Dr. Hamdi BRAVO, Arş. Gör. Eda ÇAKMAKKAYA, Arş. Gör. Melek Candan ÖZTÜRK, Arş. Gör. Sedat BİNGÖL, Arş. Gör. Erman KAÇAR isimleri bulunmaktadır.

Aynı zamanda 6. sayısına kadar FLSF Süleyman Demirel Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi adıyla yayınlanan dergi, 7. sayısından bu yana şu anki adıyla, yani FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi) olarak yayınlanmaktadır. Yayın hayatına basılı olarak başlayan FLSF Dergisi, 25. sayısından itibaren elektronik bir dergiye dönüşmüştür.

FLSF Sosyal Bilimler Dergisi’nin 37. sayı içeriği;

İçindekiler / Contents


ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES


YENİ ÇAĞ BİLGİ FELSEFESİNDE DOĞAL DİLLERİN ELEŞTİRİSİ VE
EVRENSEL DİL TASARIMI (CRITICISM OF NATURAL LANGUAGES AND UNIVERSAL LANGUAGE CREATION IN MODERN EPISTEMOLOGY)

Başak ARAY

RORTY VE GADAMER FELSEFESİNDE DİL-DÜNYA İLİŞKİSİ (THE LANGUAGE-WORLD RELATIONSHIP IN THE PHILOSOPHY OF RORTY AND GADAMER)
Mustafa TAŞDELEN – Arslan TOPAKKAYA

HEIDEGGER’DE KÖKENSEL HAKİKAT FENOMENİ OLARAK AÇIKLIK
ÜZERİNE (ON DISCLOSEDNESS AS THE PRIMORDIAL PHENOMENON OF TRUTH IN HEIDEGGER)

Osman Gazi BİRGÜL

DERRIDA NEDEN DUA EDER? (WHY DOES DERRIDA PRAY?)
Sema CEVİRİCİ ATİLLA

HEGEL FENOMENOLOJİSİNDE BİLME OLARAK DİN (RELIGION AS KNOWLEDGE IN HEGEL’S PHENOMENOLOGY)
Erdem BAYKAL

CROCE’NİN FELSEFESİ ÖZCÜLÜK VE METAFİZİK KARŞITI MI? (IS CROCE’S PHILOSOPHY ANTI-ESSENTIALIST AND AGAINST METAPHYSICS?)
Ahmet Emre DEMİRCİ

RICOEUR VE RANCIERE’İN TARİHYAZIMINDA TARİHSEL EYLEMSELLİK VE ANLATI
(HISTORICAL ACTION AND NARRATIVE IN THE CONTEXT OF HISTORIOGRAPHY IN RICOEUR AND RANCIERE)

Ali Özgür GÜRSOY

BEN BİLİNCİ: YALÇIN KOÇ VE ZİHİN METAFİZİĞİ (YALÇIN KOÇ AND THE METAPHYSICS OF MIND)
Şahabettin YALÇIN

ARİSTOTELES’İN ÖZGÜRLÜK GÖRÜŞÜNÜN MİTOLOJİK KÖKENLERİ (MYTHOLOGICAL ORIGINS OF ARISTOTLE’S VIEW OF FREEDOM)
Mehmet Ali YILDIZ

SEFALETE ÖVGÜ: ASKETİK AHLÂK VE DEKADANS (PRAISE OF MISERY: ASCETIC MORALITY AND DECADENCE)
Umut ERDOĞAN

VAROLUŞÇULUK: HÜMANİZM, ANTİ-HÜMANİZM VE ÖTESİ (EXISTENTIALISM: HUMANISM, ANTI-HUMANISM AND BEYOND)
Erdal YILMAZ

ANARŞİZM’İN İKİ YÜZÜ: İTAATSİZLİK YAHUT ŞİDDET (THE TWO FACES OF ANARCHISM: DISOBEDIENCE OR VIOLENCE)
Tamer KÜÇÜKYAĞCI

BİR ADALET TEORİSİ: HAKKANİYET OLARAK ADALET (A THEORY OF JUSTICE: JUSTICE AS FAIRNESS)
Mert BAŞOĞLU

İYİ SANATIN OLASILIĞINI ARTIRMAK: DESCARTES, ESTETİK YARGI VE YÜCE GÖNÜLLÜLÜK
(INCREASING THE PROBABILITY OF GOOD ART: DESCARTES, AESTHETIC JUDGMENT, AND GENEROSITY)

James GRIFFITH

KARTEZYEN GÖRME DÜZENEĞİ VE FENOMENOLOJİK KRİTİĞİNİN BELİRGİNLEŞMESİ (CLARIFICATION OF THE CARTESIAN VISION AND ITS PHENOMENOLOGICAL CRITIQUE)
Ahmet EKER

BİLİMSEL TEORİLERDE SÜREKLİLİĞİN RASYONEL TEMELLERİ: DUHEMCİ BİR OKUMA
(RATIONAL FOUNDATIONS OF CONTINUITY IN SCIENTIFIC THEORIES: A DUHEMIAN READING)

Serpil TİMUR

TURİNG TESTİNİN SINIRLARI ÜZERİNE FELSEFİ BİR İNCELEME
(A PHILOSOPHICAL INVESTIGATION ON THE LIMITS OF THE TURING TEST)

Ümit TAŞTAN

TÜRKİYE VE FELSEFE: TANZİMAT’TAN GÜNÜMÜZE DEĞİŞME SORUNU KARŞISINDA “BİZ”
(TURKEY AND PHILOSOPHY: “US” CONFRONTING THE PROBLEM OF CHANGE FROM THE TANZIMAT ERA TO OUR TIME)

Mehmet Fatih ELMAS

FLSF Sosyal Bilimler Dergisi’nin yeni sayısının tamamı indirilebilir dosyasına buradan ulaşabilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.