Site Rengi

4. Sinema ve Felsefe Sempozyumu Bildiri Çağrısı

4. Sinema ve Felsefe Sempozyumu Bildiri Çağrısı
5 Nisan 2021 10:27
0
A+
A-

SineFilozofi Dergisi tarafından düzenlenmekte olan Sineme ve Felsefe Sempozyumu, 2018, 2019, 2020 yıllarını takiben 2021 yılında dördüncü kez gerçekleştirilecek. Sempozyum bu yıl SineFilozofi Dergisi ve Akbank Sanat işbirliği ile düzenleniyor. 3 gün sürecek sempozyum programında, sinema üreticisi konukların katılacağı paneller de bulunuyor.

Sinefilozofi Dergisi tarafından duyurulan sempozyum metni;

Filmler ile felsefe arasında ilişki kurulabilir mi? Sinemanın kendisi felsefeye ne gibi katkılar sunabilir? Sinemanın yazılı felsefeye katkı dışında kendi başına felsefe yapabilmesi, özgün düşünceler üretebilmesi mümkün müdür? Eğer filmler felsefe yapıyorsa imajlarla yapılan bu felsefenin söz ve yazı ile yapılan felsefeden ne gibi farkları olabilir?
Günümüz dünyasında kendi başına bir alan, bir disiplin haline gelmeye başlayan sinema felsefesinde son yıllarda bu sorular üzerine geniş bir tartışma bulunmakta. Aslında sinema ve felsefe ilişkisine dair benzer soruları sinemanın ilk yıllarından itibaren görebiliriz. İlk bakışta farklı disiplinler olarak görülebilecek felsefe ve sinema ilişkisinin boyutları, ister filmlerde felsefi sorunların ele alınışında, ister sinemanın düşünce ve dolayısıyla kavram üretici olma özelliği ile öne çıkışında olsun, her geçen yıl çeşitlenerek genişlemektedir. Görüntü ve ses bloklarından oluşan sinema son yıllarda hem akademi hem de akademi dışı sahada artık giderek felsefe ile iç içe geçmiştir.
2016 yılından itibaren Türkiye’de sinema felsefesi alanında ilk ve tek uluslararası alan indeksli akademik dergi olarak faaliyette bulunan ve yine YouTube kanalıyla video makalelere ve sinema eğitimi etkinliklerine yer verme özelliğiyle ilk ve tek olma özelliğine sahip SineFilozofi Dergisi, sinema felsefesi sempozyum faaliyetleriyle de düşünenleri yine bir araya getiriyor. İlkini 2018’de, ikincisini 2019’da, üçüncüsünü 2020 yılında yaptığı Sinema ve Felsefe Sempozyumu’nun dördüncüsünü bu yıl, 10-12 Aralık 2021 tarihinde yine Akbank Sanat işbirliği ile gerçekleştiriyor.
Sizleri, 10-12 Aralık 2021 tarihinde düzenlenecek 4. Sinema ve Felsefe Sempozyumu’na bildiri sunan katılımcı veya dinleyici olarak davet ediyoruz. Geçen yıllarda olduğu gibi 4. Sinema ve Felsefe Sempozyumu da, sinema ve felsefe ilişkisi açısından işaret edilen geniş alan üzerine, derinlemesine düşünme ve tartışma olanağı yaratma amacındadır. Bu doğrultuda Sempozyum, sinema uygulayıcıları ile akademik çevre ve tüm sinemaseverleri bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede Sempozyum’da, akademik alanda çalışma yürütenlerin ve sinema-felsefe üzerine düşünenlerin bildiri sunumları ile sinemamızda ürün veren yönetmenlerimizin, yapımcılarımızın, sanatçılarımızın söyleşileri yer alacaktır.
Uluslararası, hakemli, akademik elektronik bir dergi olan Ulakbim-TR Dizin ile uluslararası alan indeksi The Philosopher’s Index ile diğer önemli indeksler, DOAJ, SOBIAD, CEEOL, OVit, ProQuest gibi indekslerde taranan SineFilozofi’nin 4. Sinema ve Felsefe Sempozyumu’nu düzenleme amacı, iki disiplin üzerine düşünen, yaratan, üreten bireyleri bir araya getirerek, üretim ve eleştiri üzerine düşünce geliştirme ve bunları paylaşma olanağı oluşturmaktır. Sempozyum’da sunulan bildiriler, aynı zamanda, SineFilozofi’nin özel sayısında yayınlanarak daha geniş kitlelere de ulaştırılacaktır.
Sempozyumda akademik bildiriler yanı sıra sinema pratiğinin içerisinde yer alan sanatçılar ile aşağıdaki paneller gerçekleştirilecektir:

4. Sinema ve Felsefe Sempozyumu’nda da önceki yıllarda olduğu üzere sinemanın üretim kanadında yer alan konukların katılımları ile paneller olacaktır. Bu yıl sempozyum, görüntü yönetmenleri panelinde, Meryem YAVUZ, Doğan SARIGÜZEL, Gökhan TİRYAKİ, Uğur İÇBAK ve Hayk KİRAKOSYAN’ı ağırlayacaktır. Ayrıca, SineFilozofi dergisi editör kurulunda da bulunan, Mount Holyoke Üniversitesi’nden Prof. Thomas E. WARTENBERG konuşmacı olarak sempozyuma katılacaktır. Ek olarak, Berlin Uluslararası Film Festivali’nden FIBRESCI ve Ekümenik Jüri Ödüllü yönetmen ve Berlin UDK Üniversitesi akademisyeni Prof. Thomas ARSLAN yönetmen panelinde sempozyumun davetlisi olacaktır. Sempozyumda bu yıl kısa film paneli’de yer alacak olup, kısa film yönetmenleri, Onur KEŞAPLI, Zeynep Merve UYGUN, Burak KAPLAN, Sezen KAYHAN panelin davetlileri olacaktır.

Sizleri, üç gün boyunca sinema ve felsefe üzerine konuşup fikirlerimizi paylaşabileceğimiz, yeni “düşünce” üretimlerine olanak sağlayacak 4. Sinema ve Felsefe Sempozyumu’na katılımcı ve dinleyici olmaya davet ediyoruz.

Önemli Tarihler:

 • Sempozyum Tarihi: 10-12 Aralık 2021
 • Bildiri Özet Son Teslim Tarihi: 1 Ağustos 2021
 • Bildiri Tam Metin Gönderimi İçin Son Teslim Tarihi: 31 Ocak 2022
 • Kabul Edilen Bildiri Tam Metinlerin SineFilozofi Özel Sayısında Yayınlanma Tarihi: Eylül 2022

Sempozyum Konu Başlıkları:

Sinema Felsefesinde Yaklaşımlar

 • Filozoflar Hakkında Filmler
 • Felsefi Önerileri Somutlaştıran Filmler
 • Film Felsefesine Göre Filmlere Bakmak: Estetik, Teknolojik, Sanatsal Yönler
 • Felsefe Olarak Film: Filmler Düşünür

Sinema Felsefesinde Ontolojik ve Epistemolojik Tartışmalar:

 • İmaja Ontolojik Bakmak
 • İmaj Türleri (Hareket İmaj, Zaman-İmaj, Nöro-İmaj, Kristal-İmaj, Morf-imaj, İtki-İmaj, elektronik imaj, dijital imaj vb.)
 • İmaj ve Düşünce İlişkisi
 • Düşünceyi Optik İmaj ve Sonik İmajlarda Aramak
 • Sinematik İmajlar ile Diğer İmajlar arasındaki farklılık ve benzerlikler
 • Sinema Nedir?
 • Hareket-Zaman Blokları Üzerine ve Hareket-Zaman Blokları ile Düşünmek
 • Zamanı ve Hareketi Filmlerle Birlikte Düşünmek

Sinematik Deneyim

 • Sinema Filmlerinin Alımlanması
 • Nörobilim ve Sinema
 • Beyin Ekran
 • Görme ve Düşünme
 • Seyir Deneyimleri
 • Sinema Mekanları ve Alımlama Deneyimi
 • Dijital Medyada Yeni Seyir Deneyimleri
 • Katarsis, Haz, Eğlence
 • Seyir ve Duygulanım
 • Seyir ve Düşünce
 • Seyir ve Zaman Algısı
 • Sinema, Duygu ve Duygulanım
 • Fiziksel Gerçeklik ve Kurgusal Gerçeklik Paradoksu

Sinema ve Etik

 • Filmlerle Etik Felsefe Üzerine Düşünmek
 • Etik Kavrayışlara Sinemanın Katkısı
 • Filmlerle Etik
 • Filmlerin Ürettiği Etik
 • Filmlerle Adalet Kavramı
 • Filmlerle Suç, Vicdan, Sorumluluk Kavramları Üzerine Düşünmek

Türk Sinemasına Felsefi Düzlemden Bakmak

 • Türk Sinemasında Düşünce
 • Türk Sinemasında Yönetmenler ve Felsefe
 • Filmlerle Türkiye’de Düşünce Sorunları Üzerine Düşünmek
 • Popüler Türk Filmlerinde Felsefe
 • Düşünce Sinemasında Felsefe
 • Komedi Filmlerimizi Mizah Felsefesi Açısından İncelemek
 • Yeşilçam Sineması ve Felsefe
 • Yeni Türk Sineması ve Felsefe

Türk Sinemasında Emek Verenlere Saygı Panelleri-1-

 • Tunç Başaran Filmleri Üzerine Düşünmek…
 1. Ulusal Sinema ve Felsefe Sempozyumu’ndan başlayarak her yıl sinemamızda iz bırakan, fark yaratan yönetmenlerimiz üzerine oturumlar yapmak istiyoruz. 3. Sempozyumda Tunç Başaran filmleri üzerine yazan ya da yazmak isteyen akademisyen, entelektüel ve sanatçıları bekliyoruz. Grup olarak ya da bağımsız olarak başvurulabilir. Özet bildirileri Tunç Başaran filmleri üzerine olanlar arasından seçim yapılacaktır. Bunun dışında grup olarak bu konuda panel düzenlemek isteyenlerin özetlerini oturum başkanı gönderebilir.

Sinematik Operasyonlar ve Düşünce İlişkisi

 • Montaj-Düşünce
 • Sine-Göz
 • Sine-Yumruk
 • Kamera-Kalem
 • Sinemada Ses ve Düşünce
 • Sinemada Renk ve Düşünce
 • Kamera Hareketlerinin ve Açılarının Ürettiği Düşünce
 • Videofelsefe
 • Dijital Sinema
 • Süpersinema

Sinemaya Felsefi Düzlemden Bakan Düşünürler

(Bela Balazs, Andre Bazin, Siegfried Kracauer, Gilles Deleuze, Alain Badiou, Jacques Ranciere, Paisley Livingston, Thomas Wartenberg, Daniel Frampton…)

Filozof-Yönetmenler

(Sergei Eisenstein, Jean Epstein, Jean Vigo, Alain Resnais, Roberto Rossellini, Robert Bresson, Luchino Visconti, Michelangelo Antonioni, Federico Fellini, Akira Kurosawa, Yasujirō Ozu, Jean-Luc Godard, Agnes Varda, Ingmar Bergman, Andrey Tarkovsky, Denis Villeneuve, Ridley Scott, Richard Linklater, Jim Jarmusch, David Cronenberg, Christopher Nolan, David Lynch, Wes Anderson, Paul Thomas Anderson, Aki Kaurismaki, Bela Tarr…)

Minör Sinema

 • Minörlüğü Sinema Özelinde Düşünmek
 • Dünya Sineması
 • Politik Sinema ve Sinema Felsefesi
 • Dünya Sinemasında Filozof Yönetmenler
 • Hayvan-oluş, kadın-oluş kavramlarını filmlerle tartışmak

Sinema ve Tarih Felsefesi

 • Sinema Tarihine Tarih Felsefesi Açısından Bakmak: Tarih veya Soykütüğü?
 • Sinema Tarihinde İzleme Deneyimleri: Hayret, Temaşa…
 • Basın Tarihinde Sinemanın Etkilerine Dair Düşünceler
 • Basında İzleyicilerin Sinematik Deneyimleri

Sinema Felsefesini Diğer Disiplinlerle Düşünmek

 • Sinema ve Sosyoloji
 • Sinema ve Antropoloji
 • Sinema ve Hukuk
 • Sinema ve Psikoloji
 • Sinema ve Nörobilim
 • Sinema ve Mimarlık
 • Sinema ve Siyaset Bilimi
 • Sinema ve Güzel Sanatlar
 • Sinema ve Doğa Bilimleri
 • Sinema ve Formel Bilimler
 • Sinema ve Edebiyat
 • Sinema ve Tarih

Film Üretim Süreci ve Düşünce

 • Filmleri Yazılı Felsefede Düşünce Deneyleri Çerçevesinde Üretmek ve İzlemek
 • Auterlüğü Kolektiflik ve Bireysellik Bağlamında Düşünmek
 • Film Üretim Sürecini Kısıtlayan Unsurlar ve Düşünce İlişkisi
 • Kültür Endüstrisi
 • Sinemanın Ekonomi Politiği: Yapı, Fail, Praksis, Kullanım ve Değişim Değeri Üzerinden Sinemayı Düşünmek

Sinema Eleştirisinde Felsefe

 • Felsefi Sinema Eleştirisini Diğer Sinema Eleştirileriyle Karşılaştırmak
 • Medyada Sinema Eleştirisi
 • Türkiye’de ve Dünyada Sinema Eleştirisi
 • Yeni Medya ve Sinema Eleştirisi
 • Yeni İzleyiciye Doğru: Sinefilozof

Daha Öte Tartışmalar…

 • Sinema ve Televizyon İlişkisine Dair Tartışmalar
 • Sanat ve Endüstrinin Kesişim ve Ayrım Noktasına Dair Tartışmalar
 • Ekoloji ve Sinema Felsefesi
 • Hayvan Hakları ve Sinema

(Bildiri özetleri çerçevesinde farklı oturumlar açılacaktır)

Sempozyum katılım koşulları için tıklayınız.

Bildiri yazım kuralları ve gönderim için tıklayınız.

Kaynak: sinefilozofievents.org

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.