Site Rengi

Din ve Felsefe Arasında Din Felsefesi

Din ve Felsefe Arasında Din Felsefesi
20 Mart 2021 18:55
0
A+
A-

Editörlüğünü Betül Akdemir Sülayman’ın yaptığı bu kitap ile, “Din felsefesinin ülkemiz eğitim ve öğretimindeki rolü ve işlevi nedir?” sorusuna din felsefesinin felsefe, kelam, teoloji, fıkıh, tefsir ve din eğitimi ile ilişkisi üzerinden cevap aranmıştır. Kitap, günümüzde kendisini fazlaca hissettiren din ve felsefe arasındaki mesafenin artışına rağmen, din ve felsefenin birbirleriyle ne kadar ilişkili olduğunu tekrar hatırlatmak adına oldukça nitelikli bir eser olarak karşımıza çıkmaktadır. 

“İlk bölümün konusu, felsefe ve din felsefesinin ilişkisidir. Felsefenin yapısına, tarihine ve Türk düşüncesine dair çalışmalarıyla tanıdığımız Prof. Dr. Ayhan Bıçak tarafından ele alınan “Din Felsefesi ve Felsefe” başlıklı yazıda, felsefe ve din felsefesi ilişkisi, felsefe ve dinin esasta birbirinden farklı olduğu düşüncesi üzerinden ele alınmaktadır.”

“İkinci bölüm, belki de alanın en yoğun tartışmalarının olduğu din felsefesi, teoloji ve kelamın ilişkisine dairdir. Bölümün ilk yazısı kelam alanında uzman olan Dr. Hayrettin Nebi Güdekli’nin ‘Din Felsefesi ve Kelâm: İçeriksel ve Yöntemsel Açıdan Bir Karşılaştırma’dır.”

“Kitabın üçüncü bölümü, din felsefesi ve fıkıh ilişkisine dairdir. Bölümün ilk yazısı fıkıh alanında uzman olan Dr. Ahmet Selman Baktı’nın kaleme aldığı Felsefenin ‘Hakikat’ Konu Edinmesi ‘Caiz mi?’ başlıklı yazıdır”

“Dördüncü bölümde din felsefesinin tefsir ile ilişkisi konu edinilmektedir. Doç. Dr. Muhammed Coşkun, genelde felsefe ve özelde din felsefesi ve tefsir ilmi arasındaki ilişkileri ‘Tefsir Disiplini Bağlamında Tanrı Hakkında Konuşmanın Kavramsal Çerçevesi: Teşbîh, Tenzîh, Te’vîl ve Müteşâbih’ başlıklı yazısında ele alır.”

İçindekiler ve takdim için: link

Kaynakça: www.eskiyeni.org

https://www.eskiyeni.org/din-ve-felsefe-arasinda-din-felsefesi-94_9-3464#prettyPhoto

Hazırlayan: Elif Büşra USTA

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.