Site Rengi

Dakiku’l-Kelam – Kelam Kozmolojisi

Dakiku’l-Kelam – Kelam Kozmolojisi

Kolektif bir eser olan Dakiku’l-Kelam – Kelam Kozmolojisi eseri, kelâm kozmolojisine dair alanında uzman akademisyenlerin yaptığı 22 çalışma ile Kitap Arası Yayınları’ndan çıkmıştır.

“Klâsik dönem kelâm kaynaklarında ele alınan konularda Celîlü’l-kelâm ve Dakîku’l-kelâm şeklinde bir ayırıma gidilmiştir. Celîlü’l-kelâm Allah’ın zâtı ve sıfatları, vahiy, nübüvvet ve âhiret gibi temel inanç esaslarının ele alındığı bölümlerdir. Bunlar aynı zamanda kelâm ilminin mesâilini ve temel çatısını oluşturmaktadır.

Dakîku’l-kelâm ise atom, hareket-sükûn, zaman-mekân, süreklilik-süreksizlik, boşluk, mekan, uzay, nedensellik, ağırlık-hafiflik ve ışık gibi fizik ve kozmoloji problemlerini ihtiva etmektedir. Bu konuların ele alınmasındaki temel amaç inanç esaslarını aklî ve mantıkî argümanların yanı sıra deney, gözlem ve tecrübe ile temellendirmek ve desteklemektir. Kelâm ilminin vesâili/ değişkenleri olarak adlandırılan bu meseleler ileri derecede ihtisas ve entelektüel birikim gerektirdiğinden dolayı kelâmın dakîk/latîf/gamîd (ince/derin) konuları olarak sınıflandırılmıştır.

Kelâmcıların eserlerinde tabiat felsefesiyle ilgili bu tarz konulara yer vermesi inkârcı akımlara karşı dinî esasların temellendirilmesi ve savunulmasına katkı sağladığı gibi hakikat arayışı içerisinde olan ilim meraklılarına da imkân ve kaynak sağlamıştır. Elinizdeki kitapta, kelâm kozmolojisine dair alanında uzman akademisyenlerin yaptığı birbirinden değerli 22 çalışma yer almaktadır.”

https://www.halkkitabevi.com/dakikul-kelam-kelam-kozmolojisi

Hazırlayan: Elif Büşra USTA

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.