Site Rengi

Etiket: ahmet mekin kandemir

Kolektif bir eser olan Dakiku’l-Kelam – Kelam Kozmolojisi eseri, kelâm kozmolojisine dair alanında uzman akademisyenlerin yaptığı 22 çalışma ile Kitap Arası Yayınları’ndan çıkmıştır. “Klâsik dönem kelâm kaynaklarında ele alınan konularda Celîlü’l-kelâm ve Dakîku’l-kelâm şeklinde bir ayırıma gidilmiştir. Celîlü’l-kelâm Allah’ın zâtı ve sıfatları, vahiy, nübüvvet ve âhiret gibi temel inanç esaslarının...
3 Nisan 2021 13:43