Site Rengi

Etiket: din felsefesi

Din felsefesi, epistemoloji ve mantık alanlarında çalışmalar yapan Amerikalı filozof Alvin Plantinga tarafından kaleme alınan ”Tanrı, Özgürlük ve Kötülük” adlı yapıt, Musa Yanık çevirisiyle Fol Yayınevi tarafından okuyucuya sunulmuştur. Bu kitapta amaç metnin sadece okunması değil aynı zamanda okuyucu tarafından özümsenmesi ve okuyucuyu düşünmeye teşvik etmesi istenmiştir. “Alvin Plantinga’nın çığır...
3 Eylül 2022 17:29
Öncül Analitik Felsefe Dergisi, Tekhne Kültür’de Bilgi Felsefesi ve Din Felsefesi üzerine 2 etkinlik düzenliyor. 27 Mart 2022’de düzenlenecek etkinlik 16.00’da Dr. Tufan Kıymaz önderliğinde “Tanrı’nın Yokluğuna Dair Kötülük Argümanları”, 18:00’da Taner Beyter önderliğinde “Bilginin Epistemolojisi: Çağdaş Epistemoloji Yaklaşımlarının Geleceği” konuları ele alınacak. Etkinlik Detayları; 27 Mart 2022 Tekhne Kültür...
21 Mart 2022 19:15
Türkiye Kant Topluluğu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A. Ş. işbirliği ile Kadıköy Müze Gazhane’de bir panel düzenleniyor. “Kant ve Din” başlığıyla gerçekleşecek olan panelin konuşmacıları Nur Betül Atakul ve Seniye Tilev. Etkinliğin moderatörlüğünü Kırklareli Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi ve Türkiye Kant Topluluğu yönetim kurulu başkanı Doç. Dr. Gamze...
18 Mart 2022 09:58
Association SEV tarafından düzenlenen Felsefe Toplantıları’nın sekizinci oturumu İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Cahid Şenel’in “Din Felsefesi Nedir?” konuşmasıyla gerçekleştirilecek. Oturumun moderatörlüğünü İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yücel Yüksel üstleniyor. Oturum giriş bilgileri: Din Felsefesi Nedir? Doç. Dr. Cahid Şenel...
1 Mayıs 2021 18:52
Din ve Felsefe İlişkisi – Faslü’l-Makal – İbn Rüşd Endülüs Yayınları’ndan İbn Rüşd’ün Din ve Felsefe İlişkisi – Faslü’l-Makal adlı eserinin ikinci baskısı okuyuca ulaştı. “İbn Rüşd üzerine çalışma yapan herkes, ‘İbn Rüşd, din ve felsefe arasını uzlaştırıyor’ iddiasında birleşmiştir. Ancak gerçekte İbn Rüşd’ün gayesi farklı bir şeydir. O, İslâm...
1 Nisan 2021 18:51
Editörlüğünü Betül Akdemir Sülayman’ın yaptığı bu kitap ile, “Din felsefesinin ülkemiz eğitim ve öğretimindeki rolü ve işlevi nedir?” sorusuna din felsefesinin felsefe, kelam, teoloji, fıkıh, tefsir ve din eğitimi ile ilişkisi üzerinden cevap aranmıştır. Kitap, günümüzde kendisini fazlaca hissettiren din ve felsefe arasındaki mesafenin artışına rağmen, din ve felsefenin birbirleriyle...
20 Mart 2021 18:55