Site Rengi

FLSF Sosyal Bilimler Dergisi’nin 34. Sayısı Yayınlandı!

FLSF Sosyal Bilimler Dergisi’nin 34. Sayısı Yayınlandı!
10 Aralık 2022 14:24
0
A+
A-

Yılda iki sayı yayınlayan FLSF Dergisi hakemli ve çevrimiçi bir yayındır ve editör kurulunda Prof. Dr. Işıl BAYAR BRAVO, Prof. Dr. Hamdi BRAVO, Arş. Gör. Eda ÇAKMAKKAYA, Arş. Gör. Melek Candan ÖZTÜRK, Arş. Gör. Sedat BİNGÖL, Arş. Gör. Erman KAÇAR isimleri bulunmaktadır.

Aynı zamanda 6. sayısına kadar FLSF Süleyman Demirel Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi adıyla yayınlanan dergi, 7. sayısından bu yana şu anki adıyla, yani FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi) olarak yayınlanmaktadır. Yayın hayatına basılı olarak başlayan FLSF Dergisi, 25. sayısından itibaren elektronik bir dergiye dönüşmüştür.

FLSF Sosyal Bilimler Dergisi’nin 34. sayı içeriği aşağıdaki gibidir;

İçindekiler / Contents

ARAŞTIRMA MAKALELERİ

RÖNESANS’TA ARİSTOTELESÇİLİK
ARISTOTELIANISM IN THE RENAISSANCE
Ercan SALĞAR

HUKUKUN İKİ BEDENİ: DOĞAL VE POZİTİF HUKUK DİKOTOMİSİNDE
ARİSTOTELES’İN YERİ
TWO BODIES OF THE LAW: THE PLACE OF ARISTOTLE IN THE DICHOTOMY
OF NATURAL AND POSITIVE LAW
Murat BAYRAM

ADALETİN SAĞLANMASINDA HUKUKA YÖNELİK BEKLENTİLER ÜZERİNE
FELSEFİ BİR DEĞERLENDİRME
A PHILOSOPHICAL EVALUATION ON THE EXPECTATIONS FROM LAW IN
ENSURING JUSTICE
Celal YEŞİLÇAYIR

“KENDİNİ BİL!” BUYRUĞU ÜZERİNE
ON THE COMMAND “KNOW THYSELF”
Lokman ÇİLİNGİR

PLATON: KRATYLOS DİYALOĞU ÇERÇEVESİNDE ADLARIN KÖKENİ
PLATO: THE ROOTS OF SIGNIFIERS IN THE FRAMEWORK OF CRATYLOS
DIALECT
Müge KUŞ MUMCU

LACAN VE LEVİNAS’TA DİLİN KURUCU İŞLEVİ
THE CONSTRUCTIVE FUNCTION OF THE LANGUAGE IN LACAN AND LEVINAS
Faezeh AKDENİZ

SCHOPENHAUER VE NİETZSCHE’DE SANAT VE YAŞAM
ART AND LIFE IN SCHOPENHAUER AND NIETZSCHE
Ayşe Bilge DEMİR

İKÂ VE USÛL KAVRAMLARI BAĞLAMINDA TÜRK MÛSİKİSİNİN MANTIKSAL
YAPISININ TARİHSEL DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER
SOME THOUGHTS ON THE HISTORICAL TRANSFORMATION OF THE LOGICAL
STRUCTURE OF TURKISH MUSIC IN THE CONTEXT OF THE CONCEPTIONS OF
IQÂ AND USÛL
Hülya ALTUNYA – Erdoğan ATEŞ

SPINOZA’NIN GEOMETRİK YÖNTEMİNİN DESCARTES’IN MATHESIS
UNIVERSALIS PROJESİ VE YÖNTEM ANLAYIŞI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF SPINOZA’S GEOMETRICAL METHOD IN THE CONTEXT
OF DESCARTES’ MATHESIS UNIVERSALIS PROJECT AND UNDERSTANDING
OF METHOD
Ebru AYDIN ÇAĞLIYAN

“HER BELİRLENİM BİR YADSIMADIR”: HEGEL, SPİNOZA VE AKOZMİZM
“EVERY DETERMINATION IS NEGATION”: HEGEL, SPINOZA, AND ACOSMISM
Övünç CENGİZ

MÜLKİYET SORUNU ÜZERİNE HEGEL VE MARX
HEGEL AND MARX ON THE QUESTION OF PROPERTY
Doğan Barış KILINÇ

MARX’IN İNSAN ANLAYIŞINA İLİŞKİN ÇAĞDAŞ BİR TARTIŞMA: İNSAN
DOĞASI İNSANA ÖZGÜ NİTELİKLER İLE SINIRLANDIRILABİLİR Mİ?
A RECENT DISCUSSION ABOUT MARX’S CONCEPT OF HUMAN: CAN HUMAN
NATURE
Ekin KARABABA

POLİTİK BİLİM FELSEFESİ TARTIŞMALARINA OTTO NEURATH’IN KATKISI
OTTO NEURATH’S CONTRIBUTION TO DISCUSSIONS IN THE POLITICAL
PHILOSOPHY OF SCIENCE
Ahmet Dinçer ÇEVİK

VAROLUŞ FELSEFESİNDE BİR PROBLEM OLARAK: KAYGI
OTTO NEURATH’S CONTRIBUTION TO DISCUSSIONS IN THE POLITICAL
PHILOSOPHY OF SCIENCE
Gülsima URTEKİN

GELENEĞİN ANLAMI VE ANLAMA DENEYİMİNDEKİ ROLÜ
THE MEANING OF TRADITION AND THE ROLE IN THE EXPERIENCE OF
UNDERSTANDING
Yakup KAHRAMAN

FELDMAN’IN MUTLULUKLA İLGİLİ TUTUMSAL HAZCILIK TEORİSİ
FELDMAN’S THEORY OF ATTITUDINAL HEDONISM ABOUT HAPPINESS
Necati Murad OMAY

JOHN STUART MILL’İN DİN ANLAYIŞI: İNSANLIK DİNİ
JOHN STUART MILL’S UNDERSTANDING OF RELIGION: THE RELIGION OF
HUMANITY
Ferhat AKDEMİR

DEMOKRİTOS’TA TANRI İNANCI
BELIEF IN GOD IN DEMOCRITUS
Ahmet KAYALI

 

FLSF Sosyal Bilimler Dergisi’nin yeni sayısının tamamı indirilebilir dosyasına buradan ulaşabilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.