Site Rengi

FLSF Sosyal Bilimler Dergisi’nin 33. Sayısı Yayınlandı!

FLSF Sosyal Bilimler Dergisi’nin 33. Sayısı Yayınlandı!
21 Mayıs 2022 20:17
0
A+
A-

Yılda iki sayı yayınlayan FLSF Dergisi hakemli ve çevrimiçi bir yayındır ve editör kurulunda Prof. Dr. Işıl BAYAR BRAVO, Prof. Dr. Hamdi BRAVO, Arş. Gör. Eda ÇAKMAKKAYA, Arş. Gör. Melek Candan ÖZTÜRK, Arş. Gör. Sedat BİNGÖL, Arş. Gör. Erman KAÇAR isimleri bulunmaktadır.

Aynı zamanda 6. sayısına kadar FLSF Süleyman Demirel Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi adıyla yayınlanan dergi, 7. sayısından bu yana şu anki adıyla, yani FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi) olarak yayınlanmaktadır. Yayın hayatına basılı olarak başlayan FLSF Dergisi, 25. sayısından itibaren elektronik bir dergiye dönüşmüştür.

 

İçindekiler / Contents

OTANTİK FELSEFENİN KÖKSAP ÖBEKLERİ THE RHIZOMES OF AUTHENTIC PHILOSOPHY
İbrahim Okan AKKIN

TYANALI APOLLONIUS’UN PYTHAGORASÇI KÖKENLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
(AN EVALUATION OF THE PYTHAGOREAN ORIGINS OF APOLLONIUS OF TYANA)
Mehmet EVREN

PLATON’UN SİYASET DÜŞÜNCESİNİN EVRİMİ

(THE EVOLUTION OF PLATO’S POLITICAL THOUGHT)
Ozan YILMAZ

HOBBES ON THE PROBLEM OF SECULARISM

(HOBBES’DA SEKÜLARİZM SORUNU)
Aydın MÜFTÜOĞLU

TOCQUEVİLLE VE ARENDT: YUMUŞAK DESPOTİZMDEN TOTALİTARİZME MODERN
TOPLUM VE SİYASAL İKTİDAR
(TOCQUEVILLE AND ARENDT: MODERN SOCIETY AND POLITICAL POWER FROM
SOFT DESPOTISM TO TOTALITARIANISM)
Belgin TARHAN

E. H. WOLGAST’S CRITIQUE OF INDIVIDUALISM AS SOCIAL ATOMISM
(E. H. WOLGAST’IN SOSYAL ATOMİZM OLARAK BİREYCİLİK ELEŞTİRİSİ)
Umut DAĞ

SOSYO-DOĞAL BİR FENOMEN OLARAK DUYGU: KENDİ-İÇİN-DUYGU’DAN
BAŞKALARI-İÇİN-DUYGU’YA
(EMOTION AS A SOCIO-NATURAL PHENOMENON FROM EMOTION-FOR-ONESELF
TO EMOTION-FOR-OTHERS)
Derya SAKİN HANOĞLU

LUCE IRIGARAY’IN TEORİSİNDE CİNSEL FARK KAVRAMI VE DÖNÜŞTÜRÜCÜ
EYLEM OLARAK MİMESİS
(IN LUCE IRIGARAY’S THEORY THE CONCEPT OF SEXUAL DIFFERENCE AND
MIMESIS AS A TRANSFORMATIVE ACTION)
Didem DELİCE

IMMANUEL KANT’IN AHLAK ANLAYIŞI BAĞLAMINDA ‘KAMU GÖREVLİLERİ ETİK
DAVRANIŞ İLKELERİ’ OLANAKLI MIDIR?
(IS THE ‘CODES OF ETHICAL BEHAVIOR FOR PUBLIC SERVANTS’ POSSIBLE IN THE
CONTEXT OF IMMANUEL KANT’S MORAL INTELLECT?)
Müslüm KAYACI

KANT’IN DENEYİM ANALOJİLERİNDE SÜREKLİLİK, ARDIŞIKLIK VE EŞANLILIK
ANLAYIŞI
(KANT’S VIEW OF PERSISTENCE, SUCCESSION AND SIMULTANEITY IN ANALOGIES
OF EXPERIENCE)
A. Suat GÖZCÜ

TRANSANDANTAL DEDÜKSİYONUN DEKONSTRÜKSİYONU
(DECONSTRUCTION OF TRANSCENDENTAL DEDUCTION)

Anıl ÜNAL

KANT’TA DOĞA YASALARININ A PRİORİLİĞİ ÜZERİNE
(ON THE A PRIORINESS OF THE LAWS OF NATURE IN KANT)
Fatih KINA

KEPLER’İN “HARMONICES MUNDI” TASARISININ FELSEFÎ TEMELLERİ
(PHILOSOPHICAL FUNDAMENTALS OF KEPLER’S “HARMONICES MUNDI” DESIGN)
Diler Ezgi TARHAN

DARWIN’IN ÇOKDÜZEYLİ SEÇİLİMİ: BİREYSEL SEÇİLİM VE GRUP SEÇİLİMİ
(DARWIN’S MULTILEVEL SELECTION: INDIVIDUAL SELECTION AND GROUP
SELECTION)
Batuhan AKGÜNDÜZ

KUANTUM TEORİSİ BAĞLAMINDA EINSTEIN’IN NEDENSELLİK DÜŞÜNCESİ VE
ETKİLERİ
(EINSTEIN’S INSIGHT OF CAUSESITY AND ITS EFFECTS IN THE CONTEXT OF
QUANTUM THEORY)
Mehmet Emin ŞEKER – Hasan AYDIN

LUDWİG WİTTGENSTEİN’IN “SİNEK ŞİŞESİNDEKİ SİNEK” METAFORUNA DAİR
(ABOUT THE METAPHOR OF THE “FLY IN THE FLY BOTTLE” BY LUDWIG
WITTGENSTEIN)
Erdinç YÜCEL – Hasan YILMAZ

ANALOJİK DÜŞÜNMENİN DOĞASI, MEKANİZMASI VE UYGULAMALARI
(THE NATURE, MECHANISM AND APPLICATIONS OF ANALOGICAL THINKING)
Svitlana NESTEROVA COŞKUN

BİLİNÇ PROBLEMİ BAĞLAMINDA MUTLAK ZİHİNCİLİK
(ABSOLUTE IDEALISM IN THE CONTEXT OF THE PROBLEM OF CONSCIOUSNESS)
Ferhat ONUR

SCHELLİNG’İN FELSEFENİN İLK İLKESİ OLARAK BEN YA DA İNSAN BİLGİSİNDEKİ
KOŞULSUZ ÜZERİNE ADLI ESERİNDEKİ SPİNOZA OKUMASI
(SCHELLING’S READING OF SPINOZA IN OF THE I AS THE PRINCIPLE OF
PHILOSOPHY OR ON THE UNCONDITIONAL IN HUMAN KNOWLEDGE)
Oya Esra BEKTAŞ

WALTER BENJAMIN’İN FİLM KURAMI: FİLMİN POLİTİK ETKİSİ
(WALTER BENJAMIN’S FILM THEORY: THE POLITICAL INFLUENCE OF FILM)
Fatma ERKEK

DENEYİMDEN TEKNİĞE BENJAMİNCİ DÖNÜŞÜM: EDWARD SAİD’İN
“ENTELEKTÜEL” PERSPEKTİFİ IŞIĞINDA BİR DEĞERLENDİRME
(FROM EXPERIENCE TO TECHNIQUE THE BENJAMINIAN TRANSFORMATION: AN
ASSESSMENT IN THE LIGHT OF EDWARD SAID’S “INTELLECTUAL” PERSPECT)
Tuğba EKİNCİ

ON THE DEFENSIBILITY OF AESTHETIC JUDGMENTS IN CRITICAL THEORIES OF
BEARDSLEY AND ISENBERG
(BEARDSLEY VE ISENBERG’İN ELEŞTİREL KURAMLARINDA ESTETİK YARGILARIN
SAVUNULABİLİRLİĞİ ÜZERİNE)
Nil AVCI

FELSEFEDE ÇOCUK ve ÇOCUKLUK KAVRAMI
(THE CONCEPT OF CHILD AND CHILDHOOD IN PHILOSOPHY)
F. Ayperi Tuğçe AYBAR

FLSF Sosyal Bilimler Dergisi’nin yeni sayısının tamamı indirilebilir dosyasına buradan ulaşabilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.