Site Rengi

Beytülhikme Dergisi Mart Sayısı Yayımlandı

Beytülhikme Dergisi Mart Sayısı Yayımlandı
5 Nisan 2021 12:29
0
A+
A-

Beytülhikme Uluslararası Felsefe Dergisi Mart 2021 sayısı yayımlandı.

Mart 2021 sayısında yer alan eserler;


Murat Arıcı  
Tanrı ve Zaman: Tanrısal Bilincin Zamansızlığı Üzerine
God and Time: On the Timelessness of Divine Consciousness
Aykut Alper Yılmaz  
Bilinç Kanıtı 
The Argument from Consciousness
Eylem Özaltun  
Dummett ve Davidson: Düşüncenin Dile Bağlılığı Üzerine
Dummett and Davidson on the Dependence of Thought on Language
Şule Göle  
Platon’da Kare Bir İde midir, İmge midir? 
Is Square a Thought or an Image in Plato?
Nazım Gökel  
Yönelimsel Duruş, Tasarım Duruşu ve Fiziksel Duruş
Intentional Stance, Design Stance and Physical Stance
Burçak Günce Çömlekçi  
Din Felsefesi Açısından Spinoza’nın Tanrı Tasavvuru
Spinoza’s Conception of God in Terms of the Philosophy of Religion
Erol Subaşı  
Mustafa Şekip Tunç, Bergsonian Conservatism, and Passive Revolution Ss, 139-154
Mustafa Şekip Tunç, Bergsoncu Muhafazakarlık ve Pasif Devrim
Sebile Başok Diş  
Gyges’in Yüzüğü ve Bentham’ın Panaptikonu Bağlamında Görünürlüğün Kötülük ile İlişkisine Dair Bir Soruşturma 
An Investigation on the Relationship between Visibility and the Evil in the Context of Gyges’ Ring and Bentham’s Panopticon
Sema Önal  
Vico ve Herder’in Tarih ve İnsaniyet (Humanite) Hakkındaki Fikirleri 
Vico and Herder’s Ideas about History and Humanity
Erdem Erciyes  
The Phenomenological Perception of Law Enforcement Praxis 
Kolluk Uygulamasının Fenomenolojik Algısı
Emel Arık  
Yanlış Bilinç Olarak İdeoloji ve Medyada Yeniden Üretimi 
Ideology as False Consciousness and Reproduction in Media
Şahin Efil  
Tıbbı Nebevi Literatürü Üzerine Bir Soruşturma 
An Investigation on Literature of Prophetic Medicine
Marina Moskalchuk & Vitalii Turenko & Nataliia Yarmolitska  
Tolerance in the Field of Education: Modern Challenges and New Paradigms 
Eğitim Alanında Hoşgörü: Modern Zorluklar ve Yeni Paradigmalar
Umut Dağıstan  
Art as a Method of Representation in Social Sciences 
Sosyal Bilimlerde Bir Temsil Yöntemi Olarak Sanat
Alberto Castelli  
The Pathetic Fallacy of Modern Tragedy 
Modern Trajedinin Hazin Yanılgısı
Suat Soner Erenözlü  
Kant’ta Transandantal Öznenin Müzik Beğenisi 
Musical Taste of Kant’s Transcendental Subject
Ekin Kaynak Iltar & Rabia Akçoru  
Principia Rhetorices Adlı Kitapçığın Işığında Erken Ortaçağ’da Retorik: Augustinus ve Pseudo-Augustinus İkilemi 
Early Medieval Rhetoric in the Light of Principia Rhetorices: Dilemma of Augustine and Pseudo-Augustine
Özgül Ekinci & Abdulkadir Çüçen  
Jacques Rancière’de Estetik Devrimin İmkanı 
Possibility of Aesthetics Revolution in Jacques Rancière
Çiğdem Yıldızdöken  
Bilincin Açıklığından Varlığın Açıklığına Giden Yol Olarak Fenomenoloji 
Phenomenology as the Path from the Opennes of Consciousness to the Openness of Being
Sibel Kiraz  
Metafiziğin Temellendirilmesi Bakımından Ben-Zaman İlişkisi: Kant ve Heidegger Ekseninde Bir Çözümleme 
The Relationship between Self and Time in Grounding of Metaphysics: An Analysis with Reference to Kant and Heidegger
Salih Özer  
Dini Metinlerdeki Dilin Anlaşılmasına Yönelik Bazı Mülahazalar 
Some Considerations on the Understanding of the Language Used in Religious Texts

Beytülhikme Uluslararası Felsefe Dergisi’nin tamamı indirilebilir yeni sayısına erişmek için lütfen tıklayınız.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.