Site Rengi

Kilikya Felsefe Dergisi’nin 2022/1 Sayısı Yayınlandı!

Kilikya Felsefe Dergisi’nin 2022/1 Sayısı Yayınlandı!
3 Mayıs 2022 22:27
0
A+
A-

Kilikya Felsefe Dergisi, Analitik ve Kıta Felsefesi gelenekleri çerçevesinde yüksek kalitede makaleler yayınlamak amacıyla 2014 yılında yayın hayatına başladı. Nisan ve Ekim aylarında, hakemli ve çevrimiçi olarak yayınlanan derginin baş editörü Eray YAĞANAK ve editörleri ise Ece UZCAN ve Serdar SAKINMAZ.

Araştırma Makaleleri

The Anarchy of Justice: Hesiod’s Chaos, Anaximander’s Apeıron, and Geometric Thought
(Adaletin Anarşisi: Hesiodos’un Kaos’u, Anaksimender’in Apeiron’u ve Geometrik Düşünce)

James GRIFFITH

Sanatçının Yaratımından Açılan Farklı Sahneler: Aristoteles’ten Platon’a “Tragedya” Ekseninde
Bir Geri Dönüş
(Different Scenes from the Artist’s Making: A Return from Aristotle to Plato on the Axis of
“Tragedy”)
Ümit ÖZTÜRK – Ayşe Gül ÇIVGIN

Kirene Okulunda Mutluluk Ahlakının Reddi
(The Rejection of Eudaimonism in The Cyrenaic School)
Zeynep DURAN

“Borges’in” Özne Çürütmesi
(“Borges’” Refutation of the Subject)
Anıl ÜNAL

Essay on Different Modalities of Loss
(Kaybın Farklı Kipleri Üzerine Bir Deneme)
Erinç ASLANBOĞA

Biyoloji Felsefesinde Organizma Kavramı
(The Concept of Organism in Philosophy of Biology)
Özlem YILMAZ

Affirming the Pandemic or Aversion to Life? A Nietzschean Assessment
(Pandemiyi Olumlamak ya da Hayata Yüz Çevirmek: Nietzscheci Bir Değerlendirme)
Gülizar KARAHAN BALYA

Evaluation of Some Recent Debates on Scientific Progress
(Bilimsel İlerleme ile İlgili Son Tartışmaların Değerlendirilmesi)
Funda NESLİOĞLU SERİN

Would a Feminist Appropriation of the Kantian Thought be Possible?
(Kantçı Düşüncenin Feminist Maledilişi Olanaklı mıdır?)
Özlem DUVA KAYA

Cinsiyetçiliğin ve Türcülüğün Kesiştiği Noktada Feminist Bir Mevzu Olarak İnsan Dışı
Hayvanların Yaşama Hakkı
(At the Intersection of Sexism and Speciesism: Nonhuman Animals’ Right to Live as a Feminist Issue)
Itır GÜNEŞ

Bireyleşim Sorunu: Aristoteles’in Bireyleşim İlkesi ve Özdeşlik
(The Problem of Individuation: Aristotle’s Principle of Individuation and Identity)
Cihan KIRCA

Tanrısal Ön Bilgi-Özgür İrade Sorunu: Ockhamcı Çözüm
(The Problem of Divine Foreknowledge and Free Will: Ockhamist Solution)
Ferhat YÖNEY

Wang Yangming’in “Sezgisel Bilgi” Kuramı: Eylemde Zihinsel-Spiritüel Bütünlük
(“Intuitive Knowledge” Theory of Wang Yangming: Mental-Spiritual Integrity in Action)
İlknur SERTDEMİR

Kilikya Felsefe Dergisi’nin tamamı indirilebilir yeni sayısına buradan ve yayınlanan eski sayılarına ise buradan ulaşabilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.