Site Rengi

Sempozyum Çağrısı

5. Ulusal Çağdaş Siyaset Felsefesi Sempozyumu için duyuru metni ve afiş yayınlandı.

Sempozyum Çağrısı
1 Mart 2021 17:25
0
A+
A-

Toplum ve Siyaset Felsefesi Derneği tarafından bu yıl beşinci kez düzenlenecek olan Ulusal Çağdaş Siyaset Felsefesi Sempozyumu, 3-4 Haziran 2021 tarihinde, salgın koşulları göz önünde bulundurularak çevrimiçi şekilde düzenlenecek. Toplum ve Siyaset Felsefesi Derneği’nin yayınladığı çağrı metni ve afiş:

2. Dünya Savaşı sonrası tüm dünyada en yoğun siyasi tartışmalar ve çatışmalar etnik kimlik, etno-kültürel çoğulculuk ve etno-kültürel veya etno-dini hak talepleri etrafında gerçekleşmiştir. Özellikle 1980’li ve 1990’lı yıllarda bahsi geçen tartışmalar ve çatışmalar silahlı mücadelelere, iç savaşlara, terörizme ve mülteci sorununa evrilmiştir. Ancak 2. Dünya Savaşı sonrası varlığını hızla artarak hissettiren kimlik temelli tartışmalar ve çatışmalar, sadece etnisite ve din temelli kimlik sorunlarıyla sınırlı değildir. 1960’lı ve 1970’li yıllarla birlikte merkezine ırk ve toplumsal cinsiyet temelli kimliği de koyan “yeni toplumsal hareketler” ortaya çıkmıştır. Bu hareketler özellikle geleneksel sol siyasetin ekonomik-indirgemeci ve işçi sınıfı merkezli bakış açısını eleştirmiş; adaletin kimlik, kültür ve yaşam tarzı farklılıklarının oluşturduğu nevi şahsına münhasır sorunların, çatışmaların ve ayrımcılıkların indirgemeci tutumu reddeden çözümleri olmadan sağlanamayacağını savunmuşlardır. Bu arada geleneksel ulus-devletler, özellikle küreselleşme ve onun hızlandırdığı kültürel homojenleşme karşısında, ulus-yaratma ve buna uygun disipliner-cinsiyet politikalarını sürdürmüşlerdir. Bahsi geçen politikalar popülist sağın tüm dünyada yükselişiyle birlikte kimlik temelli ayrımcılıkların katmerlenmesine yol açmıştır. Dahası, küreselleşme uluslararası göç dalgalarının, kimlik temelli çatışmalar da mülteci hareketliliğinin artmasına yol açmış; göçmen ve mülteci kimlikleri etrafında yoğunlaşan adalet tartışmalarını siyasi çatışmalara dönüştürmüştür. Adalet talebi ve siyasi çatışma arasındaki karşıtlık, bizleri, birbirimizi daha iyi anlamamıza olanak sağlayacak, tartışma ve çatışma ortamını diyalog ortamına dönüştürecek platformların yaratılmasına zorlamaktadır. Bu nedenle, 2020 yılında planladığımız ancak pandemi nedeniyle gerçekleştiremediğimiz sempozyumu, öncekilerden farklı olarak, tema odaklı yapmaya karar vermiştik. Toplum ve Siyaset Felsefesi Derneği Akdeniz Üniversitesi Felsefe Bölümü işbirliğiyle 3-4 Haziran 2021 tarihlerinde -güncel pandemi koşullarında- online olarak gerçekleştirilecek sempozyumun üst başlığı “KİMLİK” olacak. Seçili sempozyum sunumlarının tam metinlerinden oluşan bir derleme 2021 yılı içinde kitap olarak yayımlanacaktır.

Tüketici olmamakla birlikte, aşağıda belirtilen alt başlıklarla birlikte, şu sorulara cevap aranmaktadır:

Sorular:

 • Kimlik nedir?
 • Etnik ve Kültürel aidiyet ile Kimlik arasında bir ilişki var mıdır?
 • İnsan Hakları ve Kimlik Politikaları birbirlerini tamamlar mı yoksa dışlar mı?
 • Kimlik temelli ayrımcılığın önüne geçmek için ne yapılmalıdır?
 • Belirli kimliklerin korunması adına kültürel hak taleplerinin karşılanması elzem midir; yoksa adil bir dünya ancak tikel bağlılıkların geride bırakılmasıyla mı mümkün olacaktır?
 • Modern devletler kimlik ve kimliğe dayalı kültür konularında tarafsız olabilirler mi?
 • Kimlik farklılıklarını gözeten kültürel haklar ile sosyal devlet harcamaları için olmazsa olmaz nitelikteki ulusal birliktelik hissi çatışır mı?
 • Kültür politikaları ile ekonomi politikaları, kimlik mücadelesi ile geleneksel sol arasında herhangi bir bağ kurulabilir mi?
 • Küreselleşme karşısında ulusal kültürleri koruma çabasının kimlik oluşumuna etkisi/katkısı var mıdır? Pozitif ayrımcılık eşitlik ilkesinin ihlali anlamına gelir mi?
 • Milliyetçi politikalar kategorik olarak yadsınmalı mıdır?
 • Devletlerin göçmen ve mülteci politikalarını değerlendirmek adına başvurabileceğimiz evrensel değerler var mıdır?
 • Ayrımcılık karşıtlığı ifade özgürlüğünün kısıtlanmasını meşrulaştırır mı?
 • Nefret suçu nasıl bir suçtur, bu suçla mücadele etmenin yolları nelerdir?
 • Cinsiyetçilik ve Şiddet arasında bir ilişki var mıdır?
 • Cinsiyet eşitliği nasıl sağlanmalıdır?
 • Feminist söylem ile Kuir söylem arasında nasıl bir bağ vardır; bunlar birbirinin tamamlayıcısı mıdır?

Alt Başlıklar:

 • İnsan Hakları ve Kimlik Politikaları,
 • Farklılık/Farklılık Politikaları,
 • Aidiyet, Benlik/Özne(leşme),
 • Başkalık/Ötekilik,
 • Kültür ve Kimlik,
 • Etnisite/Ulus ve Kimlik,
 • Postkolonyal Teori,
 • (Toplumsal) Cinsiyet ve Kimlik,
 • Göç ve Kimlik,
 • Tanınma/Tanınma Kuramları,
 • Kimlik ve Tahakküm/ Özgürleşme,
 • Çokkültürcülük,
 • Komünitarizm,
 • Liberalizm-Komünitarizm Tartışması,
 • Bireysel Kimlik/Toplumsal Kimlik,
 • Mekân ve Kimlik

Sempozyuma bildiri özeti göndermek için son tarih 30 Nisan 2021. Bildiri özetleri 250-400 kelime arasında yazılmalıdır. Bildiri özeti şu bilgileri içermelidir: Yazar Adı ve Soyaydı; Unvan ve Kurum Bilgisi; E posta Adresi; 3-5 anahtar kelime.

Yukarıdaki kurallara uygun olarak hazırlanan bildiri özetleri sempozyum@ttsfd.org adresine gönderilmelidir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.