Site Rengi

ViraVerita Dergisi’nin 17. Sayı Yayınladı!

ViraVerita Dergisi’nin 17. Sayı Yayınladı!
25 Mayıs 2023 13:31
0
A+
A-

ViraVerita Disiplinlerarası Karşılaşmalar Dergisi 2015 yılında yayın hayatına başlamış olan, yılda iki kere yayın yapan hakemli bir dergidir. İmtiyaz sahibi ve yazı işleri sorumlusu Çetin Türkyılmaz’dır. Bu sayıda dergi dosya konusunu Acının Dünyası/Dünyanın Acısı. Jîna Mahsa Amini’ye atfedilen yeni sayının sunuş metninden bir bölüm;

Bu sayımızda hem bir duygu olarak acının dünyasına hem de dünyanın acısına farklı ve
katmanlı perspektiflerden bakmak istemiştik. Bunu yaparken de Byung-Chul Han’ın Palyatif
Toplum’undan ilham almıştık. Han, ‘acıdan kaçınmayı’ yaşadığımız toplumun ethosu olarak
görmekte ve bir bakıma toplumu da mukavemet geliştiremeyen bir konuma yerleştirmektedir.
Bu toplum öyle bir toplumdur ki acıdan kaçınmak için kendini durmadan sağaltır. Acıyla
yüzleşmeye tahammülü yoktur. Bütün gücüyle hayatı uzatmaya çalışan bir hayatta kalma
toplumudur bu. Han, her ne kadar topluma içkin kırılganlıkları ön plana çıkarmamış ve
toplumu pasif bir varoluş şeklinde sunmuş olsa da nihayetinde bizleri “acı” kavramına daha
yakından ve yaratıcı bir şekilde bakmaya davet etmiştir. Niyetimiz bu davete icabet etmekti…

İçindekiler

(Editoryal/Editorial)
Sunuş
(Preface)

Meriç KÜKRER & İlkay ÖZKÜRALPLİ


(Araştırma Makalesi/Research Article)
Neoliberalizmin Acılarını New Age Maneviyatı ile Dindirmek
(Relieving the Pains of Neoliberalism with New Age Spirituality)

Feyza TOPRAK


(Araştırma Makalesi/Research Article)
Pastoral Himayeden Neoliberal Haz Toplumuna Acının Üçlü Doğası Üzerine
(On the Triple Nature of Pain from Pastoral Patronage to a Neoliberal Society of Pleasure)

İbrahim ÇÖLLÜ


(Araştırma Makalesi/Research Article)
“Bizi Öldürmeyen Şey Güçlendirir” mi?: Nietzsche’de Acı, Ressentiment ve Politika
(Does “What Doesn’t Kill Us, Makes Us Stronger?”: Pain, Ressentiment and Politics in Nietzsche)

Hikmet Çağrı YARDIMCI


(Araştırma Makalesi/Research Article)
Bağışlamanın Olanağını Hatırlama Politikasında Aramak
(Seeking the Possibility of Forgiveness in the Remembering Policy)
Hülya GÖĞERCİN TOKER


(Araştırma Makalesi/Research Article)
Nilgün Marmara’nın Şiirinde Acının Kronolojisi
(Chronology of the Pain in Nilgün Marmara’s Poetry)

Ürün ŞEN SÖNMEZ


(Araştırma Makalesi/Research Article)
Orda Bir AIDS Var Uzakta!
(There is AIDS Far Away!)

Jiyan ANDİÇ


(Araştırma Makalesi/Research Article)
Farkı Yüzünde Taşımak: İş Yaşamı, Sınırlar ve Engeller
(Carrying the Difference on Face: Working Life, Limits, and Obstacles)

N. Gamze TOKSOY & Deniz AYMA & Pınar AKOĞUL & Rahşan Yıldız EYİGÜN

(Çeviri/Translation)
Bir Dizisellik Deneyimi Olarak Çalışma: Türkiye’de Çalışma Acısının İzini Sürmek
(Work As an Experience of Seriality: Tracing the Suffering at Work in Turkey)

Ayça YILMAZ DENİZ (Çev. Ayça YILMAZ DENİZ)

(Kitap Değerlendirmesi/Book Review)
Antropolojik Perspektiften Acıyı Anlamak
(Understanding Pain from an Anthropological Perspective)

Jale AVYÜZEN ZOBAR

(Kitap Değerlendirmesi/Book Review)
Ölüm, Sonluluk ve Ölümlü Varlığın Fenomenolojisi
(Death, Finitude, and the Phenomenology of Mortal Being)

Emre MERT

(Çeviri/Translation)
Yeni Devletler Hukukunda İspanyol Okulu
(The Spanish School of the New Law Of Nations)

Sergio Moratiel VILLA (Çev. Aydın Furkan KAYNAK)

AÇIK DEFTER/OPEN BOOK

(Araştırma Makalesi/Research Article)
Eşikte Duran Bir Kirpiyle Karşılaşmak: Geçişin Olanakları Üzerine
(Encountering a Hedgehog Standing on the Threshold: On the Possibilities of Crossing)

Derya AVCI DURSUN


(Araştırma Makalesi/Research Article)
Konjonktür ve Felsefe Pratiği: Althusser’in Hegel’e Müdahalelerini Okumak
(Conjuncture and Philosophical Practice: Reading Althusser’s Interventions to Hegel)

Kaan A. KORKMAZ


(Araştırma Makalesi/Research Article)
The Re-evaluation of the Function of Television and the Example of Netflix
in the Context of Culture Industry and Mass Media
(Kültür Endüstrisi ve Kitle İletişim Araçlarının Etkisi Bağlamında

Televizyonun İşlevinin Yeniden Değerlendirilmesi ve Netflix Örneği)
İbrahim Emre GÜNAY

(Çeviri/Translation)
Kartezyen Felsefeye Karşı
(Against Cartesian Philosophy)
G. W. Leibniz (Çev. Arif YILDIZ)

ViraVerita’nın 17. sayı özetlerine ve tam metinlere buradan ulaşabilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.