Site Rengi

X. Mantık Çalıştayı

X. Mantık Çalıştayı
2 Eylül 2021 10:53
0
A+
A-

Mantık Derneği, Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğü, İstinye Üniversitesi Rektörlüğü ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Mantık Anabilim Dalı’nın ortaklaşa düzenlediği X. Mantık Çalıştayı ve Sempozyumu 2 Eylül 2021 günü başladı. Hem yüz yüze hem de çevrimiçi katılımın sağlanabildiği oturumlarla gerçekleşecek olan X. Mantık Çalıştayı ve Sempozyumu’nun detaylı programı şu şekilde;

2 EYLÜL PERŞEMBE

2 Eylül programı için ZOOM giriş bilgileri;

Salon 1 (Yüzyüze Sunumlar) Zoom Bağlantısı ID: 868 9238 7774 Şifre: 685785

Salon 2 (Online Sunumlar) Zoom Bağlantısı ID: 828 1363 9184 Şifre: 414343

09.30

AÇILIŞ OTURUMU [Mustafa Paşa Konferans Salonu]
Prof. Dr. Şafak Ural (Mantık Derneği Başkanı)
Prof. Dr. Erdal Karaöz (İstinye Üniversitesi Rektörü)
Prof. Dr. Hasan Ali KARASAR (Kapadokya Üniversitesi Rektörü)

10.00

Prof. Dr. Şafak Ural (İstinye Üniversitesi) – Paraconsistent (Tutarlılık Ötesi) Mantık ve Felsefe (Salon 1)

Prof. Dr. Zekiye Kutlusoy (Maltepe Üniversitesi) – Yükseköğretim Düzeyindeki Mantık Öğretiminde
Bilgisayar Teknolojisinin Kullanımı ve Siber Uzaydaki Açılımlar Üzerine (Salon 2)

10.30

Dr. Öğr. Üyesi Svitlana Nesterova Coşkun (Bartın Üniversitesi) – Soyut Kavramların Ontolojik Dayanakları ve Dilsel İfadeleri (Salon 1)

Arş. Gör. Dr. Dilek Başarer (Atatürk Üniversitesi) – Aktif Öğrenmedeki Öğretimsel İş, Taktik ve Tekniklerin Mantık Öğretiminde Kullanımı (Salon 2)

11.30

Arş. Gör. Serdal Tümkaya (Ardahan Üniversitesi) – Bilim-perestliğin nesi kötü? (Salon 1)

Dr. Öğr. Üyesi Vedi Temizkan (Munzur Üniversitesi) – Heidegger ve Yalom’un İzinde: Ölümün Gölgesinde Yaşam (Salon 2)

12.00

Arş. Gör. Deniz Özen (İstinye Üniversitesi) – Hegelci Mantık Açısından Form ve İçerik Bağıntısı (Salon 1)

Dr. Öğr. Üyesi Diler Ezgi Tarhan (İstanbul Gelişim Üniversitesi) – Frege’de Sayal Sayının Mantıksal Temellendirilmesi (Salon 2)

13.30

Dr. Öğr. Üyesi Arman Besler (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi) – Geleneksel Mantıkta Görünün Yeri Üzerine (Salon 1)

Doç. Dr. İsmail Serin (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) – Carnap’ın Mantık Anlayışının Analitik Felsefe için Değeri (Salon 2)

14.00

Emine Aslan (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi) – Schopenhauer’de Yeter-Sebep İlkesi’nin Dört Katlı Kökü (Salon 1)

Neslihan Doğan (Uludağ Üniversitesi) – Bağıntı Kavramının Mantık İçerisindeki Rolü: Bertrand Russell’da Yüklemler ve Bağıntılar (Salon 2)

15.30

Aylin Arslan (Gazi Üniversitesi) – Mantık Terimlerinin Zekâ Oyunlarına Uyarlanması: Etkinlik Örnekleri (Salon 1)

Ayşenur Sancakdar (İstanbul Üniversitesi) – Floridi’nin Enformasyon Felsefesi ve Büyük Veri (Salon 2)

16.00

Özlem Küçükşabanoğlu (Gazi Üniversitesi) – 1993 ve 2009 Mantık Dersi Öğretimi Programlarına Göre Yazılan Mantık Ders Kitaplarında Örtük Müfredat (Salon 1)

Metin Koçhan (Mardin Artuklu Üniversitesi) – “Bilimsellik” Ölçütünün Bulanık Mantık ile İncelenmesi (Salon 2)

17.00

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Arslan (Samsun Üniversitesi) / Doç. Dr. Gamze Keskin (Kırklareli Üniversitesi) – Tractatus’un Kantçı Ruhu (Salon 1)

Elif Özel (Uludağ Üniversitesi) – Giritli Sırrı Paşa’nın Tanım Teorisi (Salon 2)

17.30

Prof. Dr. Berna Kılınç (Boğaziçi Üniversitesi) – Durum Semantiği (Salon 2)

3 EYLÜL CUMA

3 Eylül programı için ZOOM giriş bilgileri;

Salon 1 (Yüzyüze Sunumlar) Zoom Bağlantısı ID: 847 4488 6043 Şifre: 926760

Salon 2 (Online Sunumlar) Zoom Bağlantısı ID: 814 6166 1577 Şifre: 334221

10.00

Prof. Dr. A. Kadir Çüçen (Uludağ Üniversitesi) – Cumhuriyet Dönemi Klasik Mantığa Katkı Verenler: Necati Öner ve Öğrencileri (Salon 1)

Prof. Dr. Nilgün Bozbuğa (İstanbul Üniversitesi) – Tıp Alanında Yapay Zekâ (Salon 2)

10.30

S. Kaan Tabakçı (University of California) – Kategorik Klasik Mantık (Salon 1)

Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa (Üsküdar Üniversitesi) – Tıp Alanında Probabilistik Mantık (Salon 2)

11.30

Öğr. Gör. Sancak Demiryürek (Kapadokya Üniversitesi) – Puslu Mantıkta Yeni Yaklaşımlar (Salon 1)

Dr. Öğr. Üyesi Hanife Bilgili (İstinye Üniversitesi) – Mantık Temelli Terapi (Salon 2)

12.00

Safiye Olgun (Gazi Üniversitesi) – Türkiye’deki Puslu Mantık Tezlerinin Yönelimleri (Salon 1)

Dr. Öğr. Üyesi Esat Burak Şaman (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi) – Varlığın Çokanlamlılığı (Salon 2)

13.30

Dr. Öğr. Üyesi Enver Şahin (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi) – Hûnecî’ye Göre Müfret ve Mürekkep Lafızlar (Salon 1)

Prof. Dr. Mihir Kumar Chakraborty (Jadavpur University) – A Note on the Ontology of Mathematics (Salon 2)

14.00

Arş. Gör. Hacer Ergin Özkan (Ankara Yıldızım Beyazıt Üniversitesi) – Farabi Düşüncesinde Zan ve Kesin Bilgi (Salon 1)

Prof. Dr. Hüseyin Suphi Erdem & Mehmet Aydın (İnonü Üniversitesi) – B. Russell’in “Aristoteles Mantığı” Çalışmasında Töz (Ousia) ve Öz (Eidos) Eleştirileri (Salon 2)

15.30

Arş. Gör. Zeynep Çelik (Ankara Üniversitesi) – Analojik Akıl Yürütmenin Tarihsel Bağlamı (Salon 1)

Arş. Gör. Samet Büyükada (İstanbul Medeniyet Üniversitesi) – İslam Mantığı Çalışmalarında Yöntem Üzerine (Salon 2)

16.00

Gülnihal Pehlivan (İstanbul Üniversitesi) – Yapay Zekada Bilinç Tartışması (Salon 1)

Muhammet Maşuk Aktaş (İstanbul Medeniyet Üniversitesi) – Hamliyye Kaziyyeler Kategorik Önermeler midir? – İbn SÎnâ ve Tûsî Özelinde Bir İnceleme (Salon 2)

17.00

Halise Avşar (İstanbul Üniversitesi) – Aristoteles’te Aynılık Üzerine Bir İnceleme (Salon 1)

Arş. Gör. Burcu Durukan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) – Müzikal Küme Teorisi’nin Temelleri: Müzik ve Matematik İlişkisi (Salon 2)

17.30

Arş. Gör. İbrahim Halil Çetres (Mardin Artuklu Üniversitesi) – Compatibilism: Kaderle Barışmak (Salon 1)

KAPANIŞ OTURUMU (DEĞERLENDİRME)

Kaynak https://calistay.mantik.org.tr/

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.