Site Rengi

Kaygı Dergisi Cilt 21: Sayı 2 Yayınlandı!

Kaygı Dergisi Cilt 21: Sayı 2 Yayınlandı!
27 Ekim 2022 13:38
0
A+
A-

Bursa Uludağ Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü bünyesinde yayına hazırlanan Kaygı dergisinin yeni sayısı yayınlandı. Yılda iki kez yayınlanan Kaygı, Prof. Dr. Abdulkadir Çüçen’in imtiyaz sahipliği, Mehmet Fatih Elmas ve Ümit Öztürk’ün editörlüğünde okuyucusuyla buluşuyor.

Kaygı Dergisi’nin Cilt 21 Sayı 2 içeriği;

İÇİNDEKİLER | CONTENTS

Araştırma Makaleleri | Research Articles

“Platon’un Etik ve Politik Düzensizliği Çevreleyen Varlık Anlayışı”

[Platonic Ontology as Form-Giver of Ethics and Politics]

Mehmet Fatih ELMAS

“MacIntyre’s Virtue Ethics as a Historicist Interpretation of Rational Moral Tradition”

[Rasyonel Ahlak Geleneğinin Tarihselci Bir Yorumu Olarak MacIntyre’ın Erdem Etiği]

M. Ahmet TÜZEN

“Modern Sanatın Doğuşu: Flaneur Figürü ve Aktör-Ressam Manet”

[The Birth of Modern Art: Flaneur and Actor-Painter Manet]

Ceylan Pınar GENÇ

“Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Mekân Bağlamında Analizi: Feminist Yaklaşımlar ve Özen Etiği Perspektifi”

[Analysis of Gender Roles in The Context of Space: Feminist Approaches and Ethics of Care Perspective]

Yasemin ÖNER- Hasan ATSIZ

“Türkiye’deki Eğitim Kurumlarında Uygulanan Çocuklar İçin Felsefe (Philosophy For Children- P4c) Program Uygulamalarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi”

[Evaluation of The Philosophy for Children- P4c Program Applications Applied in Educational Institutions In Turkey According To Teacher’s Opinions]

Ramazan AKAN- Asude BİLGİN

“Essensializmin Yeniden Doğuşu: William Bagley ve Arthur Bestor’un Temel Eğitime Yönelik Bakış Açıları” [The Rebirth of Essentialism: William Bagley and Arthur Bestor’s Perspectives on Basic Education]

Beyhan BAYRAK

“Should We Be Modest? Dummett and McDowell on Theories of Meaning”

[Mütevazi mi olmalıyız? Dummett ve McDowell Anlam Kuramları Üzerine]

Eylem ÖZALTUN

“Dönüşümün İmkânı Olarak Tecrübe: Dewey ve Gadamer’in Bakış Açılarıyla”

[Experience As an Opportunity for Transformation: The Perspectives of Dewey and Gadamer]

Hatice FAKİOĞLU BAĞCI

“Eleştirel Bir Deneme: Heidegger’in Düşüncesi Bağlamında “Logos”a Dair Yeni Bir Karakterizasyon”

[A Critical Essay: New Characterization of “Logos” in The Context of Heidegger’s Thought]

İbrahim GÜNAYDIN

“Paul Ricoeur’de Sembol Hermeneutiği”

[Symbol Hermeneutıcs in Paul Ricoeur]

Sedat BİNGÖL

“Dijital Sonrası (Post-Digital) Teori Bağlamında Bilim Üretimi: İnsanı Önceleyen Bir Büyük Yakınsama (Meta Convergence) Yaklaşımı İçin Notlar”

[Science Production in the Context of Post Digital Theory: Notes for a Meta ConvergenceApproach Prioritizing Humans]

Birgül ULUTAŞ

“’Evrensel Pragmatik Nedir?’ İletişim Eyleminin Dilbilimsel Temelleri”

[“What Is Universal Pragmatics?” Linguistic Foundations of Communicative Action]

Tayfun TORUN

“Atom Teorileri Paradigma Değişimi Açısından Değerlendirilebilir mi?”

[Can Atomic Theories Be Evaluated in Terms of Paradigm Shift?]

Vural BAŞARAN- Tarık Tuna GÖZÜTOK

“Estetiğin Etik Dönüşü: Jacques Rancière’in Jean-François Lyotard Eleştirisi”

[The Ethical Turn of Aesthetics: Jacques Rancière’s Critique of JeanFrançois Lyotard]

Tuğba AYAS ÖNOL

“Kant’ın Aydınlanma Anlayışı: Tarihi Arka Planı ve Aydınlanmada Eğitimin Rolü”

[Kant’s Conception of Enlightenment: The Historical Background and the Role of Education for Enlightenment]

Saniye VATANSEVER

“Yapay Bilinç Tartışmasında Biyolojik Doğalcı Yaklaşımın Hataları”

[The mistakes of the Biological Naturalist Approach to the Artificial Mind]

Serdal TÜMKAYA

Kaygı Felsefe Dergisi’nin yeni sayısının tam indirebilir dosyasına buradan ve eski sayılarına da buradan ulaşabilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.