Site Rengi

İdeoloji – Terry Eagleton (Çeviren: Muttalip Özcan)

İdeoloji – Terry Eagleton (Çeviren: Muttalip Özcan)
20 Nisan 2021 13:33
0
A+
A-

Çevirisini Muttalip Özcan’ın yaptığı Ayrıntı Yayınları tarafından yayınlanan bir kitap Terry Eagleton’ın İdeolojisi. Eagleton kitapta, hem ideoloji kavramı hakkında düşünmüş pek çok kişinin görüşlerini aktarıyor hem de kendisi de bir kavram olarak ideolojiyle ilgili sorgulamalarını ve belirlemelerini ortaya koyuyor ve buradan hareketle ütopyaların vazgeçilemez gerekliliğinin altını çiziyor.

“İdeoloji terimi birbiriyle bağdaşmayan çok fazla anlam barındırıyor. Rorty, Foucault gibi bazı kuramcılar bu terimi tamamen atmayı ya da onun yerine ‘söylem-iktidar ilişkisi’ni geçirmeyi öneriyorlar. Habermas, ideolojinin yerini ‘tekniğe’ bıraktığını, geç kapitalizmin artık hiçbir söylemsel meşrulaştırmaya ihtiyaç duymadan ‘kendi kendine’ işlediğini iddia ediyor. ‘Sorun gerçekliğin yanlış temsili (ideoloji) değil, gerçeğin artık gerçek olmamasıdır,’ diyen ve toplumsal yaşamın ağır bir anlam kanaması geçirdiğini savunan Baudrillard, bu görüşün nihilist bir varyantını dile getiriyor. Tam da bu dönemde ‘reel’ dünyada milliyetçilik ve dinsel köktencilik gibi ideolojilerin yeniden şahlandığına dikkat çeken Eagleton, bu kitabında öncelikle ideoloji kavramından bütün bütüne vazgeçmenin ne denli makul bir şey sayılabileceğini sorguluyor. Son derece açık seçik bir dille ve gündelik yaşamdan aldığı esprili örneklerle Aydınlanma’dan postmodernizme, Marx’tan Laclau ve Mouffe’a ideoloji kavramı hakkında düşünmüş pek çok kişinin görüşlerini aktarıyor. ‘İdeoloji’nin gerçekten de birçok anlamı olmasından yola çıkan Eagleton’ın amacı, bunları sentezleyip tek ve yeterli bir ideoloji tanımına ulaşmak değil; bu, ne mümkün ne de faydalı bir şey ona göre. Metnin başında sunduğu on altı ideoloji tanımından iki ana gelenek çıkarıyor: Bir yanda doğru ve yanlış bilme fikriyle, yanılsama, çarpıtma ve mistifikasyon anlamında ideoloji ile ilgilenen ‘epistemolojik’ gelenek, diğer yanda fikirlerin toplumsal işlevi ile ilgilenen ‘sosyolojik’ gelenek. Sol radikalizmin bu iki geleneğe de, tabii ki içerdikleri sınırların farkında olarak, sahip çıkması gerektiğini savunuyor Eagleton. Adil ve özgür bir toplumu kurmak için mevcut toplumu dışsal, aşkın bir konumdan değil de içeriden sorgulayacak bir ‘ideoloji eleştirisi’nden vazgeçilemeyeceğini söylüyor. ‘Yanlış bilinç’ kavramının her haliyle reddeden postmodernistlerin tersine, radikalizm mevcut toplumsal düzenin sistematik olarak ürettiği belli ‘yanlışlıkları’ belirleyip onlarla mücadele etmekten kaçınamaz. Temel yanlışlık ise, insanlığın tarihsel olarak geliştirdiği yaratıcı güçlerin tam anlamıyla hayata geçirilmesinin engellenmesidir. Bu yargının kendisi de olası ve arzu edilir bir geleceğin (Ütopya’nın) bakış açısından verilir ve bu geleceğin taslağı bugün potansiyel olarak mevcuttur. Yani bugün kendisiyle özdeş değildir. Hiçbir toplumsal düzen insan enerjilerini tamamen massedemez, hiçbir egemen ideoloji sanıldığı kadar saf ve birleştirici değildir. Sadece postmodern düşüncenin açmazlarıyla ilgilenenlere değil, nelere, niçin karşı çıktığını gerçekten bilmek isteyen herkese önerilir.”

https://www.ayrintiyayinlari.com.tr/kitap/ideoloji/289

Hazırlayan: Beste NÂSIR

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.