Site Rengi

İslam Felsefesinde Cisim Teorisi Hikmetü’l-Ayn Geleneği

İslam Felsefesinde Cisim Teorisi Hikmetü’l-Ayn Geleneği

Cisim, klasik felsefenin önemli inceleme alanlarından birini teşkil etmektedir. Dış dünyadaki somut nesnelerin izahı kadar bu nesnelerin varlığa gelişini ve dolayısıyla bir bütün olarak varlığın zorunlu varlıktan sudurunu da içerecek şekilde birçok başlığın açıklanması ve anlaşılmasında cisim teorisi, kritik öneme sahiptir. 

Necmeddin Ali b. Ömer el-Kâtibî tarafından “İkinci Klasik Dönem” olarak da adlandırılan yüzyıllar içerisinde kaleme alınan ve bir İbn Sînâcı felsefe klasiği olan ve Hikmetü’l-ayn, etrafında oluşan şerh-haşiye geleneği ile hem öğretim faaliyetlerine konu olması hem de Fahreddin er-Râzî ve Nasîrüddîn-i Tûsî gibi düşünürlerin süzgecinden geçen felsefi düşüncenin izlerini takip edebilmeye imkan vermesi bağlamında oldukça önemli bir eserdir. Bu çalışmada Mehmet Sami Baga tarafından, Hikmetü’l-ayn geleneği çerçevesinde cismin tanımı, metafizik ilkeleri ve varlığa gelişi ele alınmıştır. 

Jenerik, içindekiler ve önsöz için: link

Kaynakça: www.isam.org.tr

https://www.kitapyurdu.com/kitap/islam-felsefesinde-cisim-teorisi-amp-hikmetulayn-gelenegi-/575746.html

Hazırlayan: Elif Büşra USTA

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.