Site Rengi

Etiket: maturidi

Transcendent God, Rational World, A Maturidi Theology adlı eser ile Ramon Harvey, Semerkand’dan Müslüman ilahiyatçı Abū Manṣūr al-Māturīdī’yi tekrar ele alarak, hem kendi sistemini hem de Māturīdī okulunun sistemini modern düşünceyle canlı bir diyaloğa sokmuştur. “Constructs a contemporary philosophical theology from the Māturīdī tradition of kalām Reconstructs the theological system...
1 Mayıs 2021 09:10
TDV İslâm Ansiklopedisi, dünyada Müslümanlar tarafından hazırlanmış ve tamamlanmış, ilk ansiklopedi niteliği taşımaktadır. Bu ansiklopedi, İslâm ilimleri ve İslâm düşüncesinin yanı sıra beşerî ve sosyal bilimlerin farklı alanlarında yapılacak araştırmalar için de kapsamlı bir kaynaktır. Dolayısıyla İslam filozofları ve İslam Felsefesi alanındaki meseleler ve tartışmalar hakkında bilgi edinmek için yararlanabilirsiniz....
3 Mart 2021 12:06