Site Rengi

Arkhe Projesi | Varlık Felsefesi ve Psikanaliz Kampı

Arkhe Projesi | Varlık Felsefesi ve Psikanaliz Kampı
19 Mayıs 2023 12:02
0
A+
A-

Arkhe Projesi Varlık Felsefesi ve Psikanaliz Kampı 30 Temmuz – 6 Ağustos tarihleri arasında Şirince / Arkhé Köyü’nde gerçekleştirilecek. Doğa ile iç içe gerçekleştirilecek ve bir hafta sürecek kampın eğitmenleri, Demet Kurtoğlu Taşelen, Setenay İzci, Bilal Akyüz, Hakan Kızıltan, Emir H. Özel ve Fatih Okur. Arkhe Projesi internet sitesinden kamp ile ilgili açıklama ve davet şu şekilde;

Psikanalizin nesnesi ‘başka bir yer’ olan bilinçdışıdır. Bu başka bir yeri anlamak adına algı, bellek, bilinç gibi psikolojinin temel araştırma alanlarından başlayacak olan seminerlerimiz varlık felsefesi, psikomitoloji, performatif felsefe ve psikanaliz uğraklarıyla bu ‘başka bir yer’i anlamlandırmaya çalışacak. Varlık anlayışımızı sadece bir bilinç felsefesi olmanın ötesine taşıma çabamıza sizleri de katılımcı olarak davet ediyoruz. Yeni bir hikâye için yeni bir mekan: Başka Bir Yer.

Zaman ve mekanın, düşüncelerimizin gereklilikleri olduğunu öne süren Kant’a karşılık Sigmund Freud, zamansız bir ‘mekan’ olarak bilinçdışını işaret etmiştir. Ama ne demektir zamansız bir yer? Başka bir yer midir sözünü ettiği?

Bilinçdışı, ondaki kopuş deneyiminde, algı ile bilinç arasında o zamansız olduğu düşünülen yerde kavranılmalıdır. Bu da bizi o yerin, Freud’un psikofiziğin babası olarak da bilinen Fechner’e hürmeten ‘die Idee einer anderer Lokalitat’ (başka bir yer fikri) olarak adlandırdığı algı ile bilinç arasında başka bir yer, başka bir alan, başka bir sahne olduğunu varsaymaya iter. (Lacan, 1964). 
  
31 Temmuz Pazartesi
10.30 – 13.00
Emir H. Özel: İnsanın ne-liği ve Bilinç (1)

Nöropsikanaliz modern anlamda zihin-beden problemine bir yanıt arayışı içerisindedir. Çünkü insanın ne’liği problemi dönüp dolaşıp bilinç problemi ile birleşir. Asıl mevzu beyindeki nöral faaliyetler veya analistin divandaki yorumu değildir, asıl mevzu şöyle ifade edilebilir: Bir insan nasıl insan oldu, biz kimiz, bu dünyayı deneyimleyen ben neden ve nasıl bilinçli? Çünkü insan’ın insan’lığı bilinciyle başlar.

15.30 – 18.00
Hakan Kızıltan: Narsisizm, Oidipus ve Ötesi (1)

Sapkın (Narkisos) ve Nevrotik (Oidipus), tanrısal ve cennetsi mükemmel varoluşu temsil eden mutlak narsisizmi arzulamak bakımından kardeştir. Sapkın olanı nevrotik olandan ayırt eden, mutlak narsisizm fantezisine ulaşılmış olduğunu sanrılamasıdır; nevrotik ise mutlak narsisizmi içten içe arzulasa da kendisine yasaklanmış ve
dolayısıyla kaçınması gereken çatışmalı bir ideal olarak yaşantılar.

Peki, narsisistik tamlık hayaliyle güdülenmeyen ya da ona kayıtsız kalan bir benlik hâli mümkün mü? Ya da bir başka ifadeyle, ruhsal dünyada, narsisistik sorunsalını Narkisos ve Oidipus’un ötesinde deneyimlemeye açık başka bir psiko-mit mevcut mudur acaba?

1 Ağustos Salı
10.30 – 13.00
Emir Halim Özel: Beyin ve İç Dünya (2)
Günümüzde interdisipliner çalışmalar sayesinde Kuhn’un eş ölçüştürülemezlik tezine baş kaldıran nöropsikanaliz hareketi Freud’un 1895’te Proje ile bıraktığı yolu bir miras olarak üstlenir ve Freudyen kavramlarımızın nörobilimsel karşılıklarına odaklanır. Ancak nöropsikanalizin kurgulandığı günden beri içinden çıkamadığı bir buhran vardır. Nöropsikanalizin yüzleşmek durumunda kaldığı bu problem ‘insan’a dokunmaktadır. Bu nedenle nöropsikanalizde ilgilenilen kendilik, bilinç, nesnelliğin olanaklılığı, iç dünya gibi meselelerle birlikte nöropsikanalizin bilimsel statüsü, indirgeme problemi, çift görünümlü tekçilik gibi epistemik tartışmalar üzerine konuşulmalı ve bunlar ayrıntılandırılmalıdır.


15.30 – 18.00
Hakan Kızıltan: Narsisizm, Oidipus ve Ötesi (2)

20.30 – 21.30

Tartışma Oturumu 

2 Ağustos Çarşamba
10.30 – 13.00
Setenay İzci: Başka bir yer: Haset, suçluluk ve ölüm
‘’Yaşamakta olandır benim övmek istediğim, o da kıvranır alevlerin ortasında ölmenin özlemiyle.’’ -Goethe

Ölüm, şüphesiz şimdiye kadar her ekolde tartışılan bilinmezliği ve kesinliği ile ürpertici bir kavram olmuştur. Varoluşçu felsefe için ise kimi düşünürler bu kavram ve varlığa getirdiği kaygı üzerine bir ontoloji tasavvur etmişlerdir.
Psikanalitik söylem kapsamında nesne ilişkileri kuramıyla bilinen Melanie Klein; doğum, haset, şükran ve suçluluk kavramlarından hareketle, doğum ve bakım veren ilk nesneyle nasıl ilişkilenildiği üzerine bir eylem alanı inşa etmiştir.
Bu program kapsamında varoluşçu felsefe ve nesne ilişkileri kuramının ortak bakış açısıyla; doğum, ölüm kaygısı/arzusu, haset ve suçluluk kavramlarının birbirleri ile ilişkisinin serimlenmesi, tartışılması planlanmaktadır.

15.30 – 18.00
Fatih Okur: Kozmolojik Olmayan: Bilinçdışı (1)
Lacan’ın ‘’Psikanalizin Dört Temel Kavramı’’ başlıklı seminerinde ele almış olduğu ”tekrarlama, dürtü, bilinçdışı ve nesne a” kavramlarının serimlenmesiyle başlayıp popüler kültür dahilinde analizin, şiirin ve gündelik konuşmanın bir eylem alanı olarak icra ettiği dili; arzu, kaygı ve can sıkıntısı gibi ontolojik önem arz eden oluş halleri çerçevesinde tartışmayı amaçlar.

20.30 – 21.30
Tartışma Oturumu

3 Ağustos Perşembe
15.30 – 18.00
Fatih Okur: Aktarım ve Aşk (2)
Zeuksis ve Parrhasios’u konu alan antik masalda Zeuksis kuşları çeken yapay üzümler yaparak hünerini gösterir. Bu üzümlerin mükemmel üzümler olduğu vurgulanmaz, kuşların bile gözünün aldandığı vurgulanır. Dostu Parrhasios’un duvara bir tül perde çizerek onu yenmesi bunun bir kanıtıdır, çizdiği şey öylesine benzer ki perdeye, Zeuksis ona dönüp “Şimdi de sen göster bakalım, bunun arkasında ne yaptın?” diye sorar.

Hiçbir praksis, psikanaliz kadar, deneyimin tam göbeğinde yer alan o gerçeğin en içteki çekirdeğine yönelik değildir. Bahsedilen gerçekle nerede karşılaşırız? Aslında psikanalizin keşfettiği şey bir buluşmadan, temel bir buluşmadan, sürekli kaçan bir gerçekle buluşmaya çağrıldığımız bir randevudan ibarettir.

20.00
Dolunay Sohbetleri (Demet Kurtoğlu Taşdelen ve Bilal Akyüz’ün katılımıyla) 

4 Ağustos Cuma
10.30 – 13.00
Bilal Akyüz: Varlık Felsefesi ve Psikanaliz (1)

15.30 – 18.00
Demet Kurtoğlu Taşdelen: Performatif Felsefe Atölyesi (1) 
Demet Kurtoğlu Taşdelen’in kendisinin başlatıp geliştirdiği şekliyle “Performatif Felsefe”, felsefi araştırmanın deney aracılığıyla yürütüldüğü, soru ve kavramların yaşatıldığı bir düşünme, görsellik, hareket, sanatsal yaratıcılık araştırma alanıdır. Düşünce dünyası ile duyusal dünyanın birlikteliğinde gelişip ilerleyen bir felsefe yapma biçimidir. Felsefi
düşünceleri yaşamla buluşturarak onların harekete, bedensel ifadelere, dansa dönüşmelerine zemin hazırlar ve devinme üzerinden açılan bu felsefe-yaşam birlikteliğinde kendilik bilgisi üretilmesine olanak tanır.

İki ayrı günde yapacağımız bu atölyelerde zaman kavramı ile olan ilişkimize yönelik derin soruları kendilik kavramı ile birlikte sorgularken deneyleme ve deneyimleme olanaklarını da birlikte yaratacağız. Bergson ve Kierkegaard’ın deneysellikte buluşan düşünceleri eşliğinde kendimizi oluş içerisinde belki de olmayan bir yerlere (başka bir yere) yerleştirerek -var- olma halleri yaratacak, zamanın kısıtlamalarından sıyrılarak deneysel bir sahnenin içinde bulacağız
kendimizi.

5 Ağustos Cumartesi
10.30 – 13.00
Demet Kurtoğlu Taşdelen: Performatif Felsefe Atölyesi (2)

15.30 – 18.00
Bilal Akyüz: Varlık Felsefesi ve Psikanaliz (2)

20.30 – 21.30
Tartışma Oturumu

Başvuru formuna erişmek için lütfen tıklayınız.

Detaylı bilgi edinmek için;

arkhefelsefe@gmail.com

Kaynak için tıklayınız.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.