Site Rengi

Bilim ve Ütopya Dergisi’nin Yeni Sayısı Çıktı!

Bilim ve Ütopya Dergisi’nin Yeni Sayısı Çıktı!
3 Nisan 2022 16:38
0
A+
A-

Bilim ve Ütopya Dergisi’nin yeni sayısı “Uygarlık ve Devrimlerde ŞİDDETİN ROLÜ” kapak konusuyla çıktı. Dergide yer alan başlık ve soruları internet sitesini ziyaret ederek görebilir ve e-dergi olarak satın alabilirsiniz.

Emrah Maraşo’nun yeni sayıdaki Çivi Yazısı;

Şiddet efsaneleri ve gerçekler
Sınıflı toplumun doğuşundan önceki zaman, şiddetin olmadığı altın çağ olarak tasvir edilir.
Söylenceye göre insanlar eşittir, doğanın kendilerine verdiklerini yiyip içerler, sağlıklı bir
yaşam sürerler. Şiddet denilen belayı ise komün için üretilen ürünlerin değişim ürünü haline
gelmesi, toprağın aileler üzerinden bölünüp sahiplenilmesi ve tarımsal köy ekonomisinin
ortaya çıkması başımıza musallat etmiştir. Bu söylence bugün de kendini güçlü bir şekilde
gösteriyor. Tek bir derdi var: Devrim düşmanlığına tarihsel ve köklü bir temel gerekçe bularak
emperyalist-kapitalist sistemi meşrulaştırmak. Çünkü sistemlerine dokunulmaması gerekiyor.
Elbette bu meşrulaştırma sistemin salt mevcut olan özelliklerini koruyarak değil, yapay
zekanın kullanımından ekolojiye kadar uzanan bir yeni sermaye birikimi ve sömürü rejimine
ideolojik ve tarihsel gerekçeler bulunması için yapılıyor. Şiddetin tarihsel bağlamından ve
kimin, ne için kullandığından bağımsız olarak lanetlenmesi de karşıdevrim cephesinin önemli
silahlarından ve haksız şiddetin perdelenme amaçlarından biri. Bir kere şunu belirtmek gerek:
Şiddet sınıflı toplum öncesinde çok daha büyüktü ve salt yıkıcıydı. Baskın basanındır düzeni
hüküm sürüyor, üretim kıtlığından dolayı köyler yağmalanıyor, kadınlara tecavüz ediliyor,
çocuklar bile öldürülüyordu. Yarı aç yarı tok yaşayan ve sadece doğal ihtiyaçlarını karşılamaya
odaklı olan bir dünyanın insanlarının bilincinde vicdan ve insanlık kavramlarını varsaymak son
derece safça bir beklenti olur çünkü insan yaşadığı nesnel gerçeğin ürünüdür. Şairimiz Edip
Cansever bunu “insan yaşadığı yere benzer” diye özlü bir şekilde belirtmişti. Mitolojilerin,
dinsel söylencelerin, kutsal metinlerin bazı bölümleri, söz konusu yağma ve yarı-hayvanlık
düzenini açık bir şekilde yansıtan tarihsel belgelerdir. Siz bugünün liberal burjuvazisinin
kültür insanlarının doğada yaşayalım/doğada yaşamalıyız propagandalarına bakmayın. Bize
doğaya dair anlattıkları bütün güzel masalları kazıyın, altından sınıflı toplumun zenginliği
çıkacaktır. Onlar doğa içindeki rahat yaşamalarını da sömürüye borçludurlar.
Şiddetin uygarlıkla olan dört evresi
İnsanlığın şiddeti zapt etmesi ya da evcilleştirip uygarlık için kullanmasının dört ana evresi
var:
Birincisi Tarım Devrimi: Kullanım ürünlerinin değişim ürünleri haline gelmesi, ticaretin ilkel de
olsa ortaya çıkışı, üretim fazlasının oluşması ve devlete geçiş sürecinin ortaya çıkması tarım
üretiminin ve hayvanların güvenliğinin sağlanması ihtiyacını doğurdu. Şiddet ilk kez bu
aşamada bir düzen yoluna sokuldu.
İkincisi Devletin Doğuşu: Tarım Devriminde belli başlı ailelerin ve kabilelerin köy yaşamına ve
üretimine geçişi, onların içinde daha fazla artıdeğere sahip olanların öne çıkması, kabilelerin
büyük bir coğrafyada birleşmeleri ve bir devlet örgütlenmesini yaratmaları, üretim artışının
ve yaygınlığının getirdiği güvenlik zorunluluğu şiddetin büyük bir merkezin tekelinde olmasını
sağladı. Böylece baskın basanındır anarşisi bertaraf edildi.
Üçüncüsü Aydınlanma Devrimi: Aydınlanma insanın özgür doğup özgür yaşayacağı iddiasını
ortaya koydu. İnsan herhangi bir doğaüstü nedensellikten dolayı değil, salt insan olduğu için,
aklını kullanabildiği için değerliydi. Aydınlanma dinlerin Tanrısını yerinden etti ve onun
tahtına insanı oturtarak büyük bir zihniyet devrimi yarattı. Bu durum şiddettin de ancak bu
değerler uğruna kullanılabileceği anlayışını yerleştirdi. Demokratik devrimler işte bu felsefeye
dayanarak yapıldı.”

Yeni sayının ön kapak görünümü;

Yeni sayıyı buraya tıklayarak matbu formda ya da buraya tıklayarak e-dergi formunda satın alabilirsiniz. Eski sayılar için Bilim ve Ütopya Dergisi’nin internet mağazasını ziyaret edebilirsiniz.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.