Site Rengi

ISophos Dergisi’nin 6.Sayısı Yayınlandı!

ISophos Dergisi’nin 6.Sayısı Yayınlandı!
24 Ocak 2022 18:23
0
A+
A-

ISophos: Uluslararası Bilişim, Teknoloji ve Felsefe Dergisi 2018 yılında yayın hayatına başlamış olan uluslararası yayın yapan hakemli bir elektronik dergidir. Yayın sıklığı yılda iki sayı olarak devam eden derginin yayın kurulu Sophos Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından ve editörlüğü ise Şevki Işıklı tarafından yürütülüyor. Disiplinlerarası yayın yapan ISophos Dergisi’nin 2020 yılı güz döneminde 5. sayısı yayınlanmıştı.

iSophos Dergi’nin 6. sayı içeriği;

İçindekiler

İnternet ve Sosyal Medyanın Toplumsal Hareketlere Etkisi: Yeni Toplumsal
Hareketler ve Dijital Aktivizm
Celal ASLAN

Dijitalleşmenin Yan Etkilerinden Biri: Siber Zorbalık Üzerine Bir İçerik Analizi
Bahar ÖZAKSOY

Sanal İlişkiler Bağlamında Siber Flört
Mustafa ÇEĞİNDİR

TikTok’taki İçerik Üretim Biçimlerinin ve Bağışların Kültürel Değişime Etkisi
Volkan ERKAN

Dijital Çağda Kimlik ve Gerçeklik: Twitter’da Parodi Hesaplar
Hatice SARIYAR & Özhan TINGÖY

Yunus Emre Bağlamında Türk Dili Felsefesi ve Türkçe Felsefenin Koşulları
Şevki IŞIKLI

 

Derginin 6. sayısı için yayınlanan “Editörün Notu” metni;

EDİTÖRÜN NOTU
ISophos Dergisi 6. sayısında, dijitalleşme ve teknolojikleşmeyi sosyolojik ve psikolojik bağlamda
ele alan 6 (altı) adet araştırma makalesini sizlerle paylaşmaktadır. Dergimizin takip izini sürdüğü
çok boyutlu teknolojik etki bu sayıda toplumsal hareketler, dijital kimlikler, kişiler arası ilişkiler
ve sosyal yardımlaşma açısından görünür hale getirilmektedir. Ayrıca bilişim, teknoloji ve felsefe
dergisi olan ISophos’ta ilk kez salt bir felsefe makalesi de yer almaktadır. Böylece teknoloji ve felsefeyi
birlikte okuma zevki sunmaktadır.
Celal Aslan, “İnternet ve Sosyal Medyanın Toplumsal Hareketlere Etkisi: Yeni Toplumsal
Hareketler ve Dijital Aktivizm” başlıklı araştırmasında, 21. yüzyılın başlangıcına damgasını vuran
yeni toplumsal hareketlerin ortak noktalarını ortaya koymakta ve bu hareketlerin yeni iletişim
teknolojileriyle ilişkisini incelemektir. Bu doğrultuda bir bütün olarak ele alınan yeni toplumsal
hareketlerin geleneksel toplumsal hareketlerden hangi noktalarda farklılaştığı tespit edilmekte ve
toplumsal hareketlerin yeni iletişim teknolojileriyle ilişkisi irdelenmektedir. Aslan’a göre, dijitalleşme
ve sosyal medya, her şeyi dönüştürdüğü gibi toplumsal hareketleri de dijitalize etmektedir.
Bahar Özaksoy, “Dijitalleşmenin Yan Etkilerinden Biri: Siber Zorbalık Üzerine Bir İçerik Analizi”
başlıklı araştırmasında, siber zorbalığın nedenleri, görünümleri ve sonuçlarını, Türkçe makaleler
üzerine yaptığı içerik analizi tekniği ile tespit etmektedir. Böylece hem siber zorbalığın önlenmesi,
hem siber mağdurların rehabilitasyonu hem de siber zorbaları tanımayı kolaylaştıracak verilere
ulaşmaktadır. Özaksoy’a göre siber zorbalık, ergenler üzerinde ciddi psikolojik etkiler bırakmaktadır.
Mustafa Çeğindir, “Sanal İlişkiler Bağlamında Siber Flört”adlı çalışmasında, siber alemin sunduğu
imkanların flört etme durumu üzerindeki etkisini ele almaktadır. Çeğindir’e göre dijital ortamlardaki
koşullar flört eylemini siber filört olarak gerçekleştirmek için elverişli bir ortam sunmaktadır. Bu
sebeplerden ötürü flört ilişkisi günümüzde fiziki alandan uzaklaşarak sanal alanlarda daha çok
gerçekleştirilen bir ilişki biçimi haline gelmiş durumdadır.
Volkan Erkan, “TikTok’taki İçerik Üretim Biçimlerinin ve Bağışların Kültürel Değişime Etkisi”ni
incelediği çalışmasında, TikTok kullanıcılarının içerik üretme ve bağış yapma motivasyonlarını,
kullanıcıların profilleri bağlamında olmak üzere Goffman’ın dramaturjik içerik analiz yöntemiyle
incelenmektedir. Erkan’a göre, bağış yapma nedenleri arasında görünür olma isteği ilk sırada yer
almaktadır. Öte yandan sosyal değişim bağlamında, internete ve içerik üretim araçlarına erişimin
kolaylaşmasıyla birlikte merkez – çevre karşıtlığında çevre olarak nitelendirilen kullanıcıların
benliklerini sunmak için bazı fırsatlar elde etmektedir.
Hatice Sarıyar ve Özhan Tıngöy, “Dijital Çağda Kimlik ve Gerçeklik: Twitter’da Parodi Hesaplar”
başlıklı araştırmalarında, dijitalleşmeyle birlikte gerçekliğinden şüphe duyulmaya başlanan akışkan
kimlik meselesini ele almaktadırlar. Araştırmacıların, sanal ağlarda kimliklenme halini ve gerçekliğin
manipülasyonu Twitter parodi hesapları üzerinden inceledikleri, inceleme sonucunda kimliğin
muğlaklaşarak akışkan bir hale dönüştüğü yargısına ulaştıkları görülmektedir.
Şevki Işıklı,“Yunus Emre Bağlamında Türk Dili Felsefesi ve Türkçe Felsefenin Koşulları” başlıklı
felsefi çalışmasında, Türkçenin bilim ve felsefe dili haline gelmesini engelleyen veya geciktiren sosyal,
tarihsel ve dilbilimsel koşulları açığa çıkarmaya ve tasvir etmeye çalışmaktadır. Işıklı’ya göre Türkçenin
yapısal sorunlarından başında yabancı sözcüklerin etkisine açıklık, sentaks açısından özne-yüklem
ayrımı, “-dır” kopulasının sabitleyici etkisi, yüklemlerin sondan eklemeli yapısı ve eylem odaklılık
gelmektedir. Bunları; göçer-sosyoloji, sosyal sınıfların dilsel farklılaşması, İslamlaşma ve Batılılaşma
ile terimleştirmede kaynak seçimine dair politik tercihler, çeviri yoluyla felsefe öğretimi politikaları,
dilde sadeleşme, Öz Türkçeleşme, Arapçalaşma, İngilizceleşme teşebbüsleri ile kusurlu yerleşik yazma
alışkanlıkları gibi sosyolojik koşulları takip etmektedir. Işıklı’ya göre Yunus Emre’nin yalın şiirleri,
bu sorunlara karşı Türkçenin öz potansiyelini harekete geçirmiş, Türk dilini yetkinliğini tek başına
temsil etme gücüne sahip olmuştur. Yunus’un şiirleri, Anadolu bilgeliğine dair felsefileştirmeye
ziyadesiyle açık çok sayıda motif, tasvir ve unsur içermektedir. Felsefeciler, şiirlerdeki bu fikirleri
felsefileştirebilir, sezgi ve kavrayış gücü veren eski sözcükleri tekrar canlandırabilirler, yeni Öz
Türkçe sözcükleri daha sık kullanarak onları güçlendirebilirler.
ISophos, hayata bilimsellik katar, bilimi hayata katar. İyi okumalar.
Doç. Dr. Şevki IŞIKLI”

 

ISophos Dergisi’nin son sayısına buraya tıklayarak ve bütün sayılarına da  buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.