Site Rengi

Beytülhikme Felsefe Dergisi’nin Yeni Sayısı Yayınlandı!

Beytülhikme Felsefe Dergisi’nin Yeni Sayısı Yayınlandı!
25 Ekim 2021 21:14
0
A+
A-

Beytülhikme Felsefe Dergisi yılda iki kere (Haziran ve Eylül) yayınlanan hakemli ve uluslararası bir dergidir. Derginin editörleri Mustafa Çevik, İlyas Altuner ve Emin Çelebi’dir. Yayın kurulunda ise Ahmet Ayhan Çitil, Charles E. Butterworth, Ernest Wolf-Gazo, Maha Elkaisy Friemuth, Mehmet Hilmi Demir, Mehmet Sait Reçber ve Timothy Williamson bulunmaktadır. Derginin yayınlanan bir önceki sayısının (2021 Haziran) tamamı indirilebilir içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

Derginin 2021 güz sayısı içeriği;

McTaggart’ın Dine ve Metafiziğe İlişkin Görüşleri ve King’in Eleştirileri
(McTaggart on Religion and Metaphysics and King’s Criticisms)

Mustafa Yıldırım

Meydana Getirme ve Meydan Okuma: Heidegger Felsefesinde Teknolojinin Geleneksel ve Modern Yüzleri
(Bringing-Forth and Challenging: The Traditional and Modern Faces of Technology in Heidegger’s Philosophy)

Özgür Aktok

Heidegger’s Conception of Poetic Dwelling through Appropriation of History
(Heidegger’in Tarihin Sahiplenilmesi Üzerine Kurulu Şiirsel İkamet Kavramı)

Başak Keki

Heidegger’s Antigone: The Ethos of Poetic Existence
(Heidegger’in Antigone’si: Şiirsel Varoluşun Ethos’u)

Onur Karamercan

Sokrates’in Teolojik Felsefesinde Tanrı ve İnsan Ruhu İlişkisi
(The Relationship of God and Psyche in the Theological Philosophy of Socrates)

Aynur Çınar

Sentezin Felsefi Açıdan Betimi ve Platon ile Aristoteles Felsefelerinin Uzlaştırılması
(Description of Synthesis from Philosophical Perspective and Reconciling Plato and Aristotelian Philosophies)

Mehmet Murat Karakaya

Husserl Fenomenolojisinde Bilinç Yaşantıları ve Modifikasyon
(Conscious Experiences and Modification in Husserl Phenomenology)

Diler Ezgi Tarhan

Matematik Felsefesi Bakımından Matematik Nesnelerin Modellenmesi Üzerine
(On Modeling of the Mathematical Objects from the Philosophy of Mathematics)

Vatan Karakaya

Tanrı’nın Doğa’yla ve Doğa’nın Tanrı’yla Kuşatılması: Mevzi Savaşında Spinoza ve Berkeley’in Kritik Müdahaleleri Üzerine Bir Derinleşme
(Surrounding God with Nature or Vice Versa: An Investigation on Spinoza and Berkeley’s Crucial Intervention in the Early Modern War of Positions)

Mehmet Fatih Elmas

Hanbelî Geleneği Teşbihden Arındırma Girişimi: Ebü’l-Ferec İbnü’l-Cevzî’nin İtirazları
(A Reproach of the Ḥanbalite Affirmation of Divine Attributes: The Refutations of Abū al-Faraj b. al-Jawzī)

Adem Eryiğit

İslam Kelamı ve Felsefesi Açısından Dua: Mâtürîdî ve Âmirî Örneği
(Prayer in terms of Islamic Theology and Philosophy: A Case of Maturidi and Amiri)

Sabri Yılmaz & Ali Kürşat Turgut

The Concept of Happiness in the Philosophy of Nasir al-Din al-Tusi
(Nasireddin Tusi Felsefesinde Mutluluk Kavramı)

Roya Mirzabayova

Eckhart’ın Mistik Düşüncesinde İnziva Kavramına Dâir Bir Değerlendirme
(Prayer in terms of Islamic Philosophy and Theology: A Case of Maturidi and Amiri)

Abdullah Kuşlu

Jean-Luc Nancy’de Sosyo-Ontoloji ve Tekil-Çoğul Varlık Kavramı
(Jean-Luc Nancy’s Socio-Ontology and the Concept of Being Singular-Plural)

Atilla Akalın

Axiological Paradigm of Understanding the Education Phenomenon as a Polyvector Discursive Construct: Harmony of Peace vs Conflict of Military Interpretations
(Eğitim Olgusunu Çok Vektörlü Söylemsel Bir Yapı Olarak Anlamanın Aksiyolojik Paradigması: Barışın Uyumuna Karşı Askeri Yorumların Çatışması)

Victor Ogneviuk & Andrey Tkachuk & Olena Alexandrova & Svitlana Khrypko

Hegel’in Özdeşlik Meselesi
(Hegel on Identity Problem)

Erdem Baykal & Sadık Erol Er

William James’te İnancın Rasyonelliği
(William James on the Rationality of Faith)

Ömer Faruk Erdem

Yeni sayı kapak görseli:

Beytülhikme’nin yeni sayısının tamamı indirilebilir içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.