Site Rengi

Özne Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları Dergisi 34. Kitap Yayımlandı!

Özne Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları Dergisi 34. Kitap Yayımlandı!
23 Ağustos 2021 22:50
0
A+
A-

Özne Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları Dergisi 2004 yılından beri yayımlanan hakemli ve akademik bir dergidir. Yayım sıklığı yılda iki sayı olan Özne Felsefe Dergisi her sayısında özel dosya konularına yer veriyor. Önceki sayılarında da önemli konulara eğilen dergi bu sayıda Türkiye’de felsefe için önemli bir isim olan Hilmi Ziya Ülken’i doğumunun 120. yılında yaklaşık 1200 sayfalık bir kitapla ve aralarında Ülken’in öğrencilerinin de bulunduğu harika bir yazar kadrosuyla anıyor. 34. kitabın editörlüğünü ise Ali Utku ve Mustafa Günay üstleniyor.

Hilmi Ziya Ülken dosya konulu 34. kitap içeriği;

Hilmi Ziya Ülken Kronolojisi

Fatma Artunkal

Hocam Hilmi Ziya Ülken’den Aldığım İki Mektup

Mehmet Aydın

Prof. Dr. Necati Öner ile Hilmi Ziya Ülken Hakkında Söyleşi

Haluk Erdem

Ord. Prof Dr. Hilmi Ziya Ülken’in (1901-1974) Yaşamından Bazı Kesitler

Aykut – Derya Kazancıgil

Hocam Hilmi Ziya Ülken

Süleyman Hayri Bolay

Türkiye Cumhuriyeti Kuruluş Felsefesi Oluşumuna Katkı Veren Büyük Düşünürlerden Biri Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken Anısına

Fahrettin Olguner

Hilmi Ziya Ülken’e Göre Şuur, Ruh ve Efüleleri

Eyüp Sanay

Değişik Tarihsel Dönemlerin Zihniyetiyle İlişkileri ve Özgün Biçimlenişi Bağlamında Hilmi Ziya Ülken’in Düşünce Dünyası

Kurtuluş Kayalı

Bir Cumhuriyet Bilgesi: Hilmi Ziya Ülken

Hüseyin Gazi Topdemir – Seçil Özdemir

1930’lu Yılların İlk Yarısında Hilmi Ziya Ülken: Türk İnkılabına “Şahsiyet” Kazandırmaya Çalışan “Dejenere Bir Muallim”

Sedat Gencer

Hilmi Ziya Ülken’de Düşünce Tarihi Yazıcılığı

Hasan Aydın

Hilmi Ziya Ülken Düşüncesinde Aydınlanma Fikri

Ahmet Bingöl

Felsefi Tarihin Orta Yer(ler)inde İki Filozof: Baruch Spinoza ve Alanyalıoğlu Hilmi Ziya

Yakup Kalın

Benedictus Spinoza ve Sigmund Freud Arasında Hilmi Ziya Ülken

Ersun Çıplak

Hilmi Ziya Ülken’in Nietzsche’si: Çarmıhtakini Dionysos ile Birleştirmek

Sadık Erol Er

Hilmi Ziya Ülken’in Eserlerinde Pragmatizm

Celal Türer

Hilmi Ziya Ülken Felsefesinde Anlamanın Ontolojik Yapısı

Yakup Kahraman

Hilmi Ziya Ülken’in İslam Düşüncesine Dair Çalışmaları: Bir Tasvir Denemesi

Cüneyt Kaya

Hilmi Ziya Ülken’in Türkiye’de İslam Felsefesi Çalışmalarına Katkıları

Mehmet Vural

Hilmi Ziya Ülken’in Ortaçağ İslam Âleminin Felsefesi Tarihi Üzerine Düşünceleri

Aytek Zakirkızı Memmedova

Hilmi Ziya Ülken’in İbn Haldûn Notları, Birtakım Eksiklikler ve Hatalar ve Kâtip Çelebi’nin Aktardığı Bir Gecede Şam’dan Semerkand’a

Seyahatin İbn Haldûn’un Tarih Felsefesiyle Uyumsuzluğu

Murat Erten

Türk Düşüncesinin Yapılandırılmasında Hilmi Ziya Ülken’in Yeri

Hacı Ömer Özden

Hilmi Ziya Ülken’in Türk Düşüncesine Katkıları

Aytekin Demircioğlu

Hilmi Ziya Ülken ve Türkiye’de Felsefenin Kurumsallaşmasına Katkıları

Ferhat Akdemir

‘Türk Tefekkürü’ ile ‘Türk Felsefesi’ Terkipleri Aralığından Türk Düşüncesine Bütüncül Bir Yöntemle Bakabilmek: Hilmi Ziya Ülken ve Türk Düşüncesi

Zübeyir Ovacık
Hilmi Ziya Ülken’in Tefekkür Tarihi Anlayışı ve Türk Tefekkürü’nün Aşamaları

Anıl Can Tarakçı

Hilmi Ziya Ülken’in İlim Felsefesi Dersleri

Güncel Önkal

Hilmi Ziya Ülken ve Bilim Felsefesi

Ekin Kaynak Iltar

Epistemolojiden Ontolojiye Geçiş: Hilmi Ziya Ülken

Sibel Gökçe

Diyalektik Kavramının Hilmi Ziya Ülken Düşüncesindeki Yeri

Fatih Taştan

Hilmi Ziya Ülken’de Mantık: Tarih, Tasavvur ve Tercihler

Mehmet Ulukütük

Hilmi Ziya Ülken’in ‘Felsefe, Varlık ve Yöntem’ Anlayışı

Sebahattin Çevikbaş

Hilmi Ziya Ülken’in İnsan Anlayışı

Mustafa Günay

Hilmi Ziya Ülken’de Hürriyet Meselesi

Fazıl Karahan

Üç Basım Bir Kitap: Aşk Ahlakı

Sevil Ağtaş

Aşk Ahlâkı’nda Mistik Öğelerin Varlığı Üzerine

Sinem Öndeş

Hilmi Ziya Ülken’in İnsan ve Kültür Merkezli Dyadolojik Eğitim Felsefesi

Mehmet Ali Dombaycı

Hilmi Ziya Ülken’in Sosyoloji ve Psikoloji Arasında “Eğitim Felsefesi” Denemesi

Mustafa Gündüz

Hilmi Ziya Ülken Düşüncesinde Muhafazakârlığın İzleri

Armağan Öztürk

Hilmi Ziya Ülken’in Siyaset Felsefesinde “Çoklukta Birlik” Anlayışı

Celal Yeşilçayır

Hilmi Ziya Ülken’in Hümaniter Siyaset Felsefesi ve “Hâkimiyet” Anlayışı

Latif Bakış

Hilmi Ziya Ülken’de Mertebeler Devleti

Sinan Sarıkan

Hilmi Ziya Ülken’de Hümaniter Bir Milliyetçilik Projesi: “İnsanî Vatanseverlik” Olarak Anadoluculuk

Kemal Bakır

Hilmi Ziya Ülken ve Yurt Tutkusu

Tuncay Saygın

Hilmi Ziya Ülken, Anadoluculuğun Kurucu Metinleri ve Zemin Metinler

Peyami Safa Gülay

Hilmi Ziya Ülken’de Anadolu Kavramı ve Anadoluculuk

Damla Arzu Bişirici

Aşk Ahlakı Bağlamında Hilmi Ziya Ülken’in Anadoluculuk Hareketine Katkıları

Hülya Uruk

Hilmi Ziya Ülken’de Milliyetçiliği Haritalandırmak

Fahri Danış

Türk Sosyoloji Tarihi Açısından Hilmi Ziya Ülken’in Önemi ve Sosyoloji, Bilim, Yöntem, Uygarlık Anlayışları Üzerine Kısa Bir Değerlendirme

Hacı Bayram Kaçmazoğlu

Hilmi Ziya Ülken’in Sosyolojik Yönteme İlişkin Görüşleri ve Katkısı Üzerine Bir Değerlendirme

Ayhan Vergili

Hilmi Ziya Ülken ve Sosyoloji Düşüncesi

Alim Arlı

Toplumbilimci Olarak Hilmi Ziya Ülken

Nuray Karaca

Hilmi Ziya Ülken’in Kaleminden Türk Edebiyatına Dair Portreler

Veli Kılıçarslan

Hilmi Ziya Ülken’in Romanlarında Dyadologie

Levent Bayraktar – Rabia Dirican

Eklektik Roman Türü Örneği: Hilmi Ziya Ülken’in Yarım Adam’ı

Mukadder Erkan

Hilmi Ziya Ülken’in Romancılığı ve Posta Yolu Adlı Romanında Mütareke Devri Savaş Anlatısının Sosyolog-Yazar Kimliğine Yansıması

Nilgün Katipoğlu

Hilmi Ziya Ülken’in Şeytanla Konuşmalar’ı Üzerine

Taşkın Takış

Hilmi Ziya Ülken’in Tahir ile Zühre Adlı Oyununda Uzlaşı İmkânı Olmayan Çatışmaların Metaforik Anlamı Üzerine Bir İnceleme

Caner Solak

Mesnevî’ye Hilmi Ziya Ülken’in Kaleminden Manzum Bir Ön Söz: Dibâçe-i Mesnevî

Ayşe Yılmaz

Hilmi Ziya Ülken’in Türk Dili ile İlgili Düşünceleri

Burcu Öztürk

Çeviriden Uyanışa Hilmi Ziya Ülken

Hulusi Ertuğrul Umudum

Bir Cumhuriyet Aydını Olarak Hilmi Ziya Ülken’in Tercümeye Bakışı

Abdulazim Şimşek

34. kitap ön ve arka kapak;

Özne Felsefe Bilim ve Sanat yazıları dergisini bu adresten ve birçok kitabevinden edinebilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.