Site Rengi

Etiket: ömer türker

Prof. Dr. Ömer Türker’in konuşmacı olarak katılacağı ve Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu’nun moderatörlüğünü üstlendiği Güncel Kelam Tartışmaları Online Konferanslar serisinin 50. konferansında, İslâm Düşüncesinde Metafizik Okullar konusu konuşulacaktır.  Konuşmacı: Prof. Dr. Ömer Türker Moderatör: Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu    Tarih: 22.06.2021 Saat: 22:00   Ön Kayıt: https://forms.gle/GjBftu6xDPGgzose7  
19 Haziran 2021 13:43
Prof. Dr. Ömer Türker’in “İslam Düşüncesinde Teoriler” adlı projesinin ilk adımı olan ve Ketebe Yayınları’ndan üç cilt halinde yayımlanan Metafizik eseri, kelam, felsefe ve tasavvuf ekollerinin bulunduğu birinci grup ve bu ekollerin yöntemleri, takipçileri ve eleştirmenlerinin yer aldığı ikinci bir grup olmak üzere iki grupta toplanmış metinlerden oluşmaktadır.  “1. Cilt:...
12 Mayıs 2021 08:04
Editörlüğünü Ömer Türker ve Kübra Şenel’in üstlendiği İslam Dilbilim Geleneğinde Anlam Teorileri eseri Endülüs Yayınları’ndan çıktı.  “Soner Gündüzöz: Semantik Bağlantıları Ekseninde İbnü’s-Serrâc’ın Usûl Teorisi Ve Temel Bağdaşıklık Modeli Mehmet Şirin Çıkar: Ebü’l-Kāsım Ez-Zeccâcî’nin Tanım Serüveni İsmail Güler: Dilin Tevkifi Oluşu Bağlamında İbn Fâris’in Anlam Teorisi Muhammet Mücahit Asutay: İbn Cinnî’de...
11 Nisan 2021 14:53