Site Rengi

Etiket: litera yayıncılık

Alanlarında yetkin yirmi sekiz yazarın kaleme aldığı otuz makaleden oluşan İslam Felsefesi: Filozoflar ve Eserler kitabında, İslam Felsefesine giriş niteliği taşıyan diğer kitaplardan farklı olarak, Grekçe felsefe dünyasıyla Arapça felsefe dünyasının terimler, kavramlar ve bunların alımlanışı üzerinden karşılaştırılması ele alınmıştır. Ayrıca bu derleme IX. yüzyıldan XX. yüzyıla kadar, yani Kindî’den...
24 Mart 2021 12:44