Site Rengi

Etiket: Cogito

Cogito’nun yeni sayı açıklaması; 3 aylık düşünce dergisi Cogito’nun bahar sayısında “Sesli Düşünmek” dosyası var. Begüm Özden Fırat, Ceren Lordoğlu, Evrim Hikmet Öğüt’ün editörlüğünde hazırlanan dosya, sese geniş bir çerçeveden kulak veren, farklı disiplinlerden ve farklı kuşaklardan araştırmacıların yazılarından oluşuyor ve duymanın ve sesin farklı kiplerinin tarihsel ve toplumsal inşasını...
11 Nisan 2023 00:18
Cogito’nun yeni sayı açıklaması; “3 aylık düşünce dergisi “Cogito”nun bu dosyasında “Yoksulluk” odakta. Yaşamı geçim mücadelesine indirgeyen, insanın düşüncesini, ilişkilenmelerini, zihinsel faaliyetlerini felç edici bir gelecek kaygısına kıstıran yoksulluk, insanla birlikte toplumu da kötürümleştiren, geleceği gasp eden bir hak ihlali ve adalet meselesi. Yoksulluk dosyasında, emek rejimindeki ve devlet-yurttaş ilişkisindeki...
28 Haziran 2022 18:18
Cogito Düşünce Dergisi’nin yeni sayı açıklaması; “3 aylık düşünce dergisi cogito’nun Kış 2021 sayısında “Hakikat-Sonrası” var. Hakikat-sonrası, doğruyla yanlışı, hakikatle safsatayı birbirinden ayırmanın giderek zorlaştığı bir epistemolojik krize mi işaret ediyor yoksa demokratik toplumun kurumlarının aşındığı, neoliberal yıkımla birlikte bireyin topluma ve kendine yabancılaştığı, müşterekliğin ve rasyonel bir kamusal söylemin...
20 Aralık 2021 15:17
Cogito Düşünce Dergisi’nin yeni sayı açıklaması; “3 aylık düşünce dergisi cogito  Güz 2021 sayısını komplo teorilerine ayırdı. Komplo teorileri dosyası, kriz ve belirsizlik zamanlarında daha çok rağbet gören, sosyal medya aracılığıyla virüs gibi yayılan komplo teorilerinin günümüzde toplum ve insan ilişkisi hakkında, bilgiyle ilişkilenme ve iktidar ilişkileri hakkında neleri açık...
3 Ekim 2021 16:54
Cogito Düşünce Dergisi’nin 102. sayısı yurttaşlık ve evrensel temel gelir uygulaması konularını işliyor. Dergi’nin yeni sayı açıklaması; “3 aylık düşünce dergisi “cogito” Yaz 2021 sayısını yurttaşlık kavramına ve Evrensel Temel Gelir uygulamasına ayırdı. “Yurttaşlık Ne Âlemde?” başlıklı dosya, toplumun ve toplumsal ilişkilerin kritik bir dönüşümden geçtiği, devletlerin kâr odaklı işletmelere,...
4 Temmuz 2021 20:07
3 aylık düşünce dergisi Cogito’nun 101. sayısı “Irkçılığı Görmek” başlığıyla yayımlandı. 101. sayı için sunuş metni ve içindekiler; “cogito”nun 101. sayısı yaşamın her alanında bir görünmezlik kalkanı altında sinsice işlemeye devam eden, genel siyasal ve iktisadi kriz ortamında şaha kalkan ırkçılığın tarihini, Batı düşüncesinin ırkçı mirasını, iktisadi bağlantılarını, Türkiye’nin hafızasındaki...
23 Mart 2021 17:30
Cogito Dergi 100. sayısı "Eleştiri Zamanı" dosya konusuyla yayımlandı.
18 Ekim 2020 11:22