Site Rengi

Çankırı Karatekin Üniversitesi Lisansüstü Felsefe Kongresi Program Akışı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Lisansüstü Felsefe Kongresi Program Akışı
20 Nisan 2022 13:22
0
A+
A-

Geçtiğimiz haftalarda Çankırı Karatekin Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün Lisansüstü Felsefe Kongresi düzenlediğini duyurmuştuk. Bildiri özet tarihlerinin, konu başlıklarının ve konuşmacı adaylarını ilgilendiren diğer ayrıntılarının da bulunduğu haberimize buradan ulaşabilirsiniz.

Özet değerlendirmeleri sonucunda dün program akışı da yayınlandı. 9-10 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılması planlanan kongrenin açılış paneli “Platon’un Mirası” başlığı ile 9 Mayıs 2022 tarihinde saat 10:30’da PROF. DR. AHMET İNAM, PROF. DR. HASAN YÜCEL BAŞDEMİR, PROF. DR. IŞIL BAYAR BRAVO ve DOÇ. DR. ÇETİN TÜRKYILMAZ’ın katkılarıyla gerçekleştirilecek. Ardından konuşmacıları ise aynı tarihte 13:30’dan itibaren dinleyebileceğiz.

Program Akışı

9 Mayıs 2022

10:30-12:30 Yer: Platon Salonu

Panel: Platon’un Mirası

Konuşmacılar: PROF. DR. AHMET İNAM

                                                   PROF. DR. HASAN YÜCEL BAŞDEMİR

                                     PROF. DR. IŞIL BAYAR BRAVO

                                     DOÇ. DR. ÇETİN TÜRKYILMAZ

 

12:30-13:30 Öğle Arası

 

13:30-15:30

Oturum: Presokratiklerden Stoa’ya Yunan Düşüncesi (Platon Salonu)

Başlıklar:

ANTİK YUNAN FELSEFESİNDE BİLGİ- ERDEM İLİŞKİSİ ve SİYASET FELSEFESİNE YANSIMALARI

Deniz Berk ALBAYRAK

PLOTİNOS’UN MİSTİSİZMİ VE İNSAN RUHU

Sema SEĞMEN

ANTİK YUNANDA PRESOKRATİKLERDE ARKHE PROBLEMLERİNİN VARLIĞI VE BİLGİSİ NELİĞİ ÜZERİNE

Rıdvan TARHAN

MARCUS AURELIUS BAĞLAMINDA STOA

Büşra KARAKUŞ

Oturum: Siyaset Felsefesinde Kavramsal Tartışmalar (Kant Salonu)

Başlıklar:

LİYAKAT KAVRAMININ FELSEFE BAĞLAMINDA DEVLET/TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Muhammed Furkan TUNÇ

“FİKRİ MÜLKİYET” DOĞAL HAK TEMELLİ VE FAYDACI YAKLAŞIMLAR ÜZERİNDEN GEREKÇELENDİRİLİR Mİ?

Erkan ÖZMACUN

DÜNYAYA MÜCADELE ETMEYE GELDİK!

Selin Ezgi GAZELOĞLU

LOGOS YİTİMİ VE AYDINLANMA DÜŞÜNCESİ BAĞLAMINDA MODERN İDEOLOJİLERİN KRİZİ

Rümeysa HACIMUSTAFAOĞLU

BAUMAN PERSFEKTİFİNDEN MODERNİTE, POSTMODERNİTE VE ÖZGÜRLÜK

Belgin ERDEMİR

TANRI DEVLETİ ARZUSU

Şerife Sümeyra ÇADAK

 

Oturum: İslam Felsefesinde Teorik Tartışmalar (Gazali Salonu)

Başlıklar:

ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNÜRLERİNİN VAHİY ANLAYIŞLARI

Ali DİNÇ

KLÂSİK KELÂMDA KADER VE ÖZGÜR İRADE TARTIŞMALARI

Damla DEMİR

MEDENİYETLER ARASINDA FELSEFENİN SERÜVENİ: TERCÜME FAALİYETLERİ BAĞLAMINDA

Nergis UZUN

KUTADGU BİLİG’İN TÜRK TEFEKKÜR TARİHİ AÇISINDAN ÖNEMİ

Şengül DOĞAN

BATI DÜŞÜNCESİ İLE İSLAM DÜŞÜNCESİNİN TEODİSE ANLAYIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Burak KARABULUT

SON DÖNEM OSMANLICA VE ARAPÇA TIBB-I NEBEVİ ESERLERİ HAKKINDA MUKAYESELİ BİR ÇALIŞMA

Abdurrahim KUŞÇUĞLU

Oturum: Kartezyen Felsefe (Harezmi Salonu)

Başlıklar:

KARTEZYEN EPİSTEMOLOJİNİN PLATONCU TEMELLERİ

Mehmet ESENDEMİR

DESCARTES EPİSTEMOLOJİSİNDE COGITO VE TANRI İLİŞKİSİ

Şeyma CENGİZ

R.DESCARTES’IN  ‘COGITO ERGO SUM’ ÜZERİNE

Hande BULUT

İBN SİNA VE DESCARTES’TE RUH-BEDEN BAĞLAMINDA İNSANIN KENDİ VARLIĞINI İDRAKİ

Masume KANAT

ARA

16:00-17:45

Oturum: Platon ve Aristoteles (Platon Salonu)

Başlıklar:

PLATON “BİLİMSEL” DÜŞÜNMÜŞ MÜDÜR?

Mehmet Eren GEDİKLİ

PLATON’UN PROTAGORAS DİYALOĞUNDAKİ ERDEM ANLAYIŞI

Özge Nur GÜNDOĞDU

ARİSTOTELES’İN  NEDENSELLİK ANLAYIŞINDAN EPİSTEMOLOJİSİNE

Necdet ERTİK

METAFİZİK’E KARŞI İLKELERE DAİR: THEOPHRASTOS’UN ARİSTOTELES NAZİRESİ

Oğuzhan YARAR

SOKRATESİN SAVUNMASI:PLATON DİYOLOGLARINDA SOKRATESİN SAVUNMASININ ÖNEMİ

Busenur Merve GÜDÜL

Oturum: Karşılaştırmalı Siyaset Felsefesi (Kant Salonu)

Başlıklar:

KLASİK – MODERN AYRIMINDA DEĞERİN BELİRLENİMİ: SENECA VE DURKHEİM İNCELEMESİ

Enbiya Alperen ÇİĞDEM

JEAN JACQUES ROUSSEAU VE KARL MARX BAĞLAMINDA İNSAN ANLAYIŞI

Şeyma Merve YETER

ANTİK ÇAĞ FELSEFESİ VE İSLÂM DÜŞÜNCESİ ÇERÇEVESİNDE “MASUMİYET” KARİNESİ

Sinan Enes ALKOÇ

GÜNÜMÜZDE DÜNYA YURTTAŞLIĞI VE EBEDİ BARIŞ OLANAĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Aslıhan CANDAR

Oturum: İslam Filozofları (Gazali Salonu)

Başlıklar:

FAKİH BİR FİLOZOF OLAN İBN RÜŞD’ÜN HUKUK FELSEFESİNE YAKLAŞIMI

Merve GÖKTAŞ

MEVLANA VE KİERKEGARD  BAĞLAMINDA  FİDEİZM

Fatma ÇELİK

İHVÂN-I SAFÂ’NIN ULUHİYET ANLAYIŞI

Muhammed Yasin ÖZCAN

İBNİ SİNA’NIN RUH ANLAYIŞININ “RUH KASİDESİ” ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

Canan ÇAMURDIK

Oturum: Aydınlanma Felsefesi (Harezmi Salonu)

Başlıklar:

SİYASİ ROMANTİK BİR DÜŞÜNÜR: JEAN JACQUES ROUSSEAU

Murat KOÇ

LOCKE, BERKELEY VE HUME’DA DİLSEL VE ZİHİNSEL TEMSİL

Elçin ESİN

HEGEL FELSEFESİNE ÇOK BOYUTLU BAKIŞ

Barkın Can TOPCU

KANT’IN UZAM ANLAYIŞININ LEİBNİZ’IN UZAM ANLAYIŞI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Merve YILMAZ

 

10 Mayıs 2022

09:00-10:45

Oturum: Bilim Felsefesi (Platon Salonu)

Başlıklar:

OLASILIK VE İSTATİSTİĞİN HEİDEGGER’Cİ YORUMU

İsmail Melik TÜRKER

NEDEN VE  NE İÇİN  BİLİM YAPARIZ?

Mehmet Can TÜRK

KARL MARX’IN DEVRİM ANLAYIŞININ BİLİME UYARLANMASI: THOMAS KUHN VE BİLİM FELSEFESİ

Esra TEKİN

HANS REICHENBACH’TA NEDENSELLİK İLKESİ’NİN YENİ YORUMU

Hamise Balki DURUM

FEYERABEND’İN EPİSTEMOLOJİK ANARŞİZMİ

Ali Kemal TEZCAN

Oturum: XVII. Yüzyıl Rasyonalizmi (Kant Salonu)

Başlıklar:

DOĞAL-MEDENİ DURUM ARASINDA VARLIK VE GÜÇ: SPİNOZA

Hüseyin Emre AKSOY

LEİBNİZ’İN  ZİHİN-BEDEN ETKİLEŞİMİNE  İTİRAZI VE ÖNCEDEN  KURULMUŞ  UYUM  DOKTRİNİ

Yasemin DİKBIYIK

SPİNOZA’DA  TÖZ VE  DUYGULANIM İLİŞKİSİ

Ayşegül DEV

SPİNOZA’DA DUYGULANIMLARIN MAHİYETİ: DUYGULANIMLARA CONATUS KAVRAMIYLA BAKMAK

Ali Korhan BÜLBÜL

Oturum: Etiğin Temelleri (Gazali Salonu)

Başlıklar:

JEREMY BENTHAM’IN FAYDACI AHLAKI

Sevil AĞTAŞ

HİKMET-AHLÂK İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA İNSANIN KEMÂLİ

Lokman GÖKTAŞ

ARİSTOTELES’İN  ERDEM  ETİĞİ

Ayşegül YANAR

KANT’IN AHLAK YASASI

Ayşe TUTAL

AHLAKLI OLMANIN NEDENLERİ HAKKINDA İNCELEME

Cansu Arslan UÇAR

AHLAKİ BAĞLAMDA İYİYİ İSTEMEK ÜZERİNE FELSEFE TARİHİ TEMELLİ BİR İRDELEME

Sinan IŞIK

Oturum: Sanat Felsefesi (Harezmi Salonıu)

Başlıklar:

BİRKAÇ ÖRNEK IŞIĞINDA ÇAĞDAŞ RESSAMLARIN ESERLERİNİN FELSEFE AÇISINDAN ANALİZİ

Muhammed Haluk ÖZKAN

POETİKANIN TEMEL METİNLERİNDEN HAREKETLE ŞİİR ESTETİĞİ

Meliha ÖZHAN

YAPAY  ZEKA  SANAT YAPABİLİR Mİ: ARİSTOTELESÇİ BİR  YORUM

Fatma GÖDE

ARA

11:00-12:30

 

Oturum: Bilim Tarihi (Platon Salonu)

Başlıklar:

KANTÇI MATEMATİK FELSEFESİ HALA SAVUNULABİLİR  Mİ?

Taha Cem AYDIN

GİARDİANO BRUNO , KOPERNİK DEVRİMİ VE HERMETİZM

Hakan ERDEMİR

KAPİTALİZMİN KISKACINDA BİLİM

Yusuf YETİŞ

BİLİMİN MERKEZİNİN AVRUPA’YA TAŞINMA SÜRECİ

Fatma ÖZCAN

Oturum: Nietzsche (Kant Salonu)

Başlıklar:

NİETZSCHE’NİN  TANRI ÖLDÜ ÜNLEMESİ

Nesrin YALMAN

FRIEDRICH NIETZSCHE: DECCAL: HRİSTİYANLIĞA  LANET

Gizem İŞCAN

NİETZSCHE  VE POSTMODERNİZM

Canan YURT

NİETZSCEHE’DEN İNSANA KISA BİR BAKIŞ

Volkan TATAR

Oturum: Güncel Etik Tartışmalar (Gazali Salonu)

Başlıklar:

FELSEFİ BİR PROBLEM OLARAK ÇEVRE: ÇEVRE ETİĞİ YAKLAŞIMLARI

Yağmur AYDIN

AHİLİK VE GÖREV AHLAKI

Yavuz SÖNMEZ

ÇEVRE ETİĞİNDE İNSANMERKEZCİLİK SAVINA KARŞI CANLIMERKEZCİLİK VE ÇEVREMERKEZCİLİK SAVI

Beyza ASLAN

KANT’IN MAKSİM KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE KÜRTAJ ÜZERİNE

Tuğçe TAŞKIN

BİLİM VE TEKNOLOJİ KARŞISINDA İNSAN BİLİNCİNİN YERİ VE BUNUN DOĞURACAĞI ETİK PROBLEMLER.

Burak YETİŞMEZ

Oturum: Siyaset Felsefesinde Güncel Tartışmalar (Harezmi Salonu)

Başlıklar:

ŞİDDETİ MEŞRULAŞTIRAN ERİL SÖYLEM

Beyza ASLAN

FEMİNİST FELSEFE İÇİN  JAQCUES DERRİDA’NIN ÖNEMİ

Zehra Dervişoğlu TÜRK

SOFİZM VE POST TRUTH

Selahattin KIRAL

DÜŞÜNME EYLEMİNDE İKİNCİ BEYNİN ROLÜ

Şaduman Nur KOÇ

NOAM CHOMSKY’NİN  PROPAGANDA MODELİ VE YENİ MEDYA KIYASI

Ahmet Turan Latif YILDIZ

YAPAY ZEKA VE HÜRRİYET PROBLEMİ

İsmail ŞENGÖR

Öğle Arası

13:30-15:30

Oturum: Varoluşçuluk ve Fenomenoloji (Platon Salonu)

Başlıklar:

HEİDEGGER’DE  SIKINTI, FELSEFE VE  MODERN TEKNOLOJİ İLİŞKİSİ

Kerem ŞEN

SARTRE’DA ÖZNENİN, ÖZGÜRLÜĞÜ VE TARAFGİRLİKLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE

Hürkan SAVAŞÇI

DASEİN’IN MÜSTESNA BİR AÇIMLANMIŞLIĞI OLARAK “KAYGI”

Elif KIZIL

SOREN KİERKEGAARD’IN VAROLUŞÇULUK FELSEFESİ

Sinan ABANOZ

MODERNİZMİN İNSAN TASARISINA KARŞILIK KIERKEGAARD’IN BENLİK TASAVVURU

Hatice DURNA

İBRAHİM’İ VE İMANI ANLAMAMAK

Tuğçe ARSLAN

Oturum: Analitik Felsefe (Kant Salonu)

Başlıklar:

KRATYLOS’U SAUSSURE’LE  OKUMAK

Muhammed Taha TUNÇ

LUDWIG WITTGENSTEIN’IN HAPSOLAN DİLİNİN TOPLUMA İADESİ

Büşra DEMİRCİ

TEMEL/TEMEL OLMAYAN İNANÇLAR VE İNANÇSAL OLMAYAN GEREKÇELENDİRME PROBLEMİ

Asım DİLMAÇÜNAL

PLATONCULUĞUN ÇAĞDAŞ BİR  SAVUNUCUSU : YERLERİN KAPALI BİR DİZGESİ OLARAK S

Masum GÖKYÜZ

Oturum: 20. Yüzyıl Felsefesi

Başlıklar:

BİR YÖNTEM TEORİSİ OLARAK PRAGMATİZM

Ahmed Hamdi İŞÇAN

SİMONE WEIL: FELSEFENİN ÖTEKİSİ

Fatime GÜMÜŞ

HANNAH ARENDT’İN KÖTÜLÜĞÜN SIRADANLIĞI ESERİ’NİN REDÜKSİYON YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ

Rojan ÇİLTEPE

MCTAGGART’IN ZAMANIN GERÇEKDIŞILIĞI ÜZERİNE

Kübra GÜLER

HERMENEUTİK VE WILHELM DILTHEY: DOĞA BİLİMLERİNDEN TİN BİLİMLERİNE

Barış ÇOKAZ

Oturum: Eğitim Felsefesi (Harezmi Salonu)

Başlıklar:

LİSEDE FELSEFE GRUBU DERSLERİ ÖĞRETİMİNİN SORUNLARI

Mehmet Fatih TEKİN

SOKRATİK YÖNTEM İLE ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE

Hatice GÖKÇEN

BAUMAN’IN GÖZETİM TOPLUMU KURAMINDAKİ PANOPTİKON METAFORUNDAN HAREKETLE UZAKTAN EĞİTİM ÜZERİNE ETİK BİR İNCELEME

Esra GÖKHAN

ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE

Şule ORMANCI

POSTMODERNİZM ANLAYIŞININ EĞİTİME YANSIMALARI

Ayşe PARMAKSIZ

 

ARA

16:00-17:45

Oturum: İslam Dünyasında Bilim (Platon Salonu)

Başlıklar:

OSMANLIDA TIP FELSEFESİ

Furkan Şamil BAŞARAN

BEYTÜ’L-HİKME’DE YAPILAN ASTRONOMİ VE  MATEMATİK ÇALIŞMALARI

Büşra İpek TEPEBAŞI

İLİMLERİN TASNİFİ BAĞLAMINDA İHVÂN-I SAFÂ ve GAZZÂLİ’NİN  MATEMATİK İLİMLERİNE YAKLAŞMI

Ecem ÇETİNKAYA

12 ve 13. YÜZYILLARDA FELSEFE ve BİLİM ALANINDA ARAPÇA’DAN LATİNCE’YE TERCÜME HAREKETLERİ

Yasemin SEZGİNER

Oturum: Zihin Felsefesi (Kant Salonu)

Başlıklar:

NÖROFELSEFE

Guluzar CEYLAN

EN BÜYÜK SORU:BİLİNÇ

Sultan Aycan GÖKTAŞ

ZİHİNİN DOĞASINA YÖNELİK TEMEL BİR TARTIŞMA, FENOMENAL DENEYİM VE YÖNELİMSELLİK PROBLEMİ

Emre AYDIN

BİLİNCİN ZOR PROBLEMİ

Melek BÜBER

Oturum: Çağdaş Türk Düşüncesi (Gazali Salonu)

Başlıklar:

DİL, AHLAK VE  BİLİM BAĞLAMINDATEOMAN  DURALI’NIN FELSEFE ANLAYIŞI

Nurcan YILDIZ

NURETTİN TOPÇU’DA ‘RUHİ SOSYALİZM’ KAVRAMI

Nida UYSAL

FARABİ VE HİLMİ ZİYA ÜLKEN PARADİGMASIYLA TÜRK İSLAM SİYASET FELSEFESİNİN KLASİK VE ÇAĞDAŞ SERÜVENİ OKUMASI

Sıbğatullah BARAN

NURETTİN TOPÇU DÜŞÜNCESİNDE EĞİTİM FELSEFESİ

Mehmet Fatih TEKİN

 

 

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin Lisansüstü Felsefe Kongresine herkes davetlidir!

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.