Site Rengi

7. Ulusal Çağdaş Siyaset Felsefesi Sempozyumu

7. Ulusal Çağdaş Siyaset Felsefesi Sempozyumu
14 Şubat 2022 10:25
0
A+
A-

Toplum ve Siyaset Felsefesi Derneği tarafından yedinci kez düzenlenecek olan Ulusal Çağdaş Siyaset Felsefesi Sempozyumu, 26 – 27 Mayıs 2022 tarihinde, Zoom platformu üzerinden çevrimiçi gerçekleştirilecek. Sempozyumun ana teması, “Eğitim, Adalet ve Yoksulluk” olarak belirlendi.

Toplum ve Siyaset Felsefesi Derneği tarafından ilan edilen sempozyum önemli tarihleri ve duyuru görseli şu şekilde;

ÖNEMLİ TARİHLER

 • Özet Gönderimi Son Tarih:
  15 Nisan 2022
 • Kabul Edilen Bildirilerin İlanı:
  1 Mayıs 2022
 • Katılım Ücreti Yatırma Son Tarih:
  15 Mayıs 2022
 • Sempozyum Programı İlanı:
  20 Mayıs 2022
 • Sempozyum Tarihleri:
  26-27 Mayıs 2022

7. ULUSAL ÇAĞDAŞ SİYASET FELSEFESİ SEMPOZYUMU
ÇAĞRI METNİ

EĞİTİM, ADALET ve YOKSULLUK

Bir toplumun her bireyini demokratik ve adil bir düzenin var olması ve sürdürülebilmesi için gerekli olan bilgi, değer, beceri ve tavırla donatma kapasitesine sahip olan eğitim, eğer amaçlarını ağırlıklı olarak ekonomik çıktılar üzerine kuracak olursa varılacak sonuçların neler olabileceği günümüz koşullarında açıkça görülmektedir.

Belirli bir ekonomi ve siyaset teorisinin toplumsal işleyişin arkasındaki düşünüş üzerinde uzun zamandır kurduğu hakimiyet, buna uygun şekilde izlenen politikalar ve neticesinde politika yapıcıların vatandaşın değil özel sektörün haklarının güvencesi olarak işler hale gelmesi gibi durumlar günümüz demokrasilerinde toplumsal kurumlara güvenin azalması, eşitsizliklerin doğal sonuçlar olarak algılanması, toplumsal aidiyetin zedelenmesi ve demokratik değerlerin önemsizleşmesi gibi problemlere neden olmuştur. Buna paralel olarak ucuz işgücü talebinin eğitim sürecinde bir kesintiye neden olduğu günümüzde okulda olması gerekirken meslek edindirme aldatmacasıyla atölyelerde, fabrikalarda çalışmaya mahkum edilen çocukların sermayenin kendini sürdürülebilir kılma araçlarından biri haline getirildikleri görmezden gelinemeyecek bir gerçeklik olarak ortadadır.

Bu bağlamda, temel insan haklarından biri olan eğitimin kar amaçlı bir sektör haline getirilmesi, nitelikli eğitimin satın alınan bir metaya dönüştürülmesi, eğitimin topluma adil ve demokratik vatandaşlar yetiştirmek için kullanılması yerine girdi-çıktı, kar-zarar hesabı yatırımcılar yetiştirmek için kullanılması telafisi zor toplumsal sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Nitelikli eğitime bağlı toplumsal kazanımların satın alma gücüne bağlanması toplumsal ayrışmayı ve bunun sonucu olarak da toplumsal eşitsizliği derinleştirmektedir. Bu durum toplumun küçük bir bölümünün refah seviyesinin yükselmesine, büyük bir bölümünün ise yoksulluk kısır döngüsüne girmesine neden olmaktadır.

Eğitimde özelleştirmenin yanında barınma, sağlık ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarla ilgili kaynaklara erişimde eşitsizlik ve adaletsizlik söz konusu kısır döngünün diğer bileşenleridir. Eğitimin (kısmen) ücretsiz olması diğer faktörlerin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmamaktadır. Bunların yanında, yoksulluğun yalnızca finansal kaynakların yetersizliğiyle ilgili olup olmadığı meselesi konunun bir başka yüzüdür. Sınıfsal olduğu kadar etnik, dini ve toplumsal cinsiyet gibi farklılıklardan kaynaklanan adaletsizlikler eğitim sürecinin en temel bileşeni olarak görülmediği sürece demokratik yurttaşlık bilincinin gelişemeyeceği açıktır.

Sonuç olarak, eğitim adil ve demokratik bir düzenin oluşturulması ve sürdürülmesine katkı yapmaktan çok, giderek artan bir toplumsal ayrışma ve yoksullaşmanın aracı olarak işlemektedir. Bu nedenle, eğitimin toplumları şekillendirici etkisinin öneminin daha fazla hissedildiği günümüz koşullarında adil bir toplum idealini yoksulluk ve eğitim odağında bir kez daha tartışmaya açıyoruz.

Bu doğrultuda Toplum ve Siyaset Felsefesi Derneği veAnkara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalı işbirliğiyle “Eğitim, Adalet ve Yoksulluk” temalı sempozyum 26-27 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Sempozyumun teması disiplinlerarası tartışmalara açıktır. Bu kapsamda Eğitim, Felsefe, Hukuk, Siyaset Bilimi, Sosyoloji, Psikoloji, Uluslararası İlişkiler ve Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarından katılımlar değerlendirilmeye alınacaktır.

Tema: EĞİTİM, ADALET ve YOKSULLUK

Sempozyum ana temasına uygun olarak geliştirilebilir olan ve sınırlandırıcı olmayan sempozyum alt başlıkları aşağıdaki gibidir.

 • Adalet kuramları ve eğitim
 • Çocuk hakları ve eğitim
 • Çokkültürlü eğitim
 • Covid-19 pandemisi ve eğitim
 • Demokrasi ve eğitim
 • Eğitimin adalet duygusunun gelişimine etkisi
 • Eğitimin sağlık, barınma gibi temel ihtiyaçlarla ilişkisi
 • Eğitim politikaları
 • Eğitim ve eleştirel düşünme
 • Eğitim ve postmodernite
 • Eğitim, ayrımcılık ve toplumsal ayrışma
 • Eğitim, yoksulluk ve şiddet
 • Eğitim yoksulluğun en az seviyeye indirgemesinde bir araç olabilir mi?
 • Eğitimde demokratik ve özgür düşünme yoksulluğu azaltır mı, azaltırsa nasıl?
 • Eğitimde eşit tanınma ve farklı olana saygı
 • Eğitimde fırsat eşitliği
 • Eğitimde kır-kent eşitsizliği
 • Eğitimde özelleştirme
 • Ekolojik ve toplumsal farkındalık/saygı
 • Eleştirel düşünme
 • Eşit tanınma ve eğitim
 • Göç, mültecilik ve eğitime erişim
 • Hoşgörü ve eğitim
 • İnsan hakları eğitimi
 • İyi yaşam, eğitim ve vatandaşlık
 • Kaynaştırma eğitimi ve yoksulluk
 • Modernite, sanayileşme ve eğitimin dönüşümü
 • Müfredatsız eğitim
 • Mülteci çocukların eğitimi
 • Neoliberal politikalar ve eğitim
 • Sınıf, etnisite, din, toplumsal cinsiyet ve eğitim
 • Sosyal/Toplumsal adalet
 • Toplumsal ayrışma
 • Toplumsal dayanışma ve eğitim
 • Vatandaşlık eğitimi
 • Yoksulluk nedir?
 • Yoksulluğun neden olduğu sosyal, politik ve duygulanımsal dezavantajlar nelerdir?
 • Yoksulluk sadece finansal kaynakların yokluğu mudur?
 • Yoksulluk ve eğitimde fırsat eşitsizliği birbirini nasıl yeniden üretir?

Sempozyuma katılmak isteyen araştırmacıların, 250-400 kelime aralığındaki Türkçe bildiri özetlerini şablon MS-Word dosyasına uygun olarak 15 Nisan 2022 tarihine kadar sempozyum@ttsfd.org e-posta adresine göndermeleri beklenmektedir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.