Site Rengi

Etiket: tasavvuf

Prof. Dr. Ömer Türker’in “İslam Düşüncesinde Teoriler” adlı projesinin ilk adımı olan ve Ketebe Yayınları’ndan üç cilt halinde yayımlanan Metafizik eseri, kelam, felsefe ve tasavvuf ekollerinin bulunduğu birinci grup ve bu ekollerin yöntemleri, takipçileri ve eleştirmenlerinin yer aldığı ikinci bir grup olmak üzere iki grupta toplanmış metinlerden oluşmaktadır.  “1. Cilt:...
12 Mayıs 2021 08:04
Bahâeddinzâde Kitaplığının ikinci eseri olan Fıkıh ile Tasavvuf Arasında: Bahâeddinzâde’nin Siyaset Düşüncesi kitabı Endülüs Yayınları’ndan çıktı. Muhyiddin Mehmed b. Bahâeddin’in siyaset düşüncesini ortaya koymak amacıyla kaleme alınan bu eser, Kanunî döneminin güncel siyaset düşüncesi tartışmalarına ışık tutar niteliktedir.  Yayınevi: Endülüs Yayınları Müellif: Enes Taş, Orkhan Musakhanov “Elinizdeki kitap, XVI. yüzyıl...
11 Nisan 2021 14:53