Site Rengi

Etiket: philosophy

P4C Düşünme Etkinlikleri kolaylaştırıcısı Sinem ÜNAL kimdir? “Akdeniz Üniversitesi – Felsefe bölümünden mezun olduktan hemen sonra yine aynı üniversitede mezun olduğum bölümünün Yüksek lisans programından “Çocuklar için Felsefe” alanı üzerine bir tez yazarak mezun oldum. Akademik hayatıma uzman olarak devam etmek için aynı bölümün Doktora programına başvurumun olumlu sonuçlandırılması ile...
12 Aralık 2022 17:29
Philogos Akademi seminerler dizisinin ikincisini duyuruyor! Seminer, Ayperi Tuğçe AYBAR tarafından yapılacak ve 21 mart tarihinde gerçekleşecektir. Ayperi Tuğçe AYBAR, “Filozoflara Göre Çocuk: Tarihsel Bir Çalışma” isimli yüksek lisans tezinden hareketle Antik Yunan ve Ortaçağ filozoflarının “çocuk” ve “çocukluk” hakkındaki görüşlerini ele alacaktır. Seminer, Zoom uygulaması üzerinden yapılacaktır. Seminer ücreti...
15 Mart 2022 19:58
Felsefe için kavramlar ve bu kavramlara yüklenen anlamlar ne kadar önemliyse, bu kavramları anlamak ve sınırlarını çizmek için felsefe sözlükleri de biz okurlar için bir o kadar önemlidir. İnsanlık tarihi boyunca birçok dil, felsefeye ev sahipliği yapmıştır. Bu da, kelimelerin anlamlarını genişletmiş ve onları tanımlamayı zorlaştırmıştır. Dr. Öğretim Üyesi Recep...
15 Mart 2022 19:52
Philogos Akademi seminerler dizisine başlıyor! İlk seminer Sinem Ünal tarafından yapılacak, 5 mart tarihinde gerçekleşecektir. Sinem Ünal seminerin konusunu , “Çocuklarla ve Yetişkinlerle Felsefece Düşünme Yöntemlerinin İncelenmesi” başlıklı yüksek lisans tezini temele alarak P4C yöntemlerini anlatacaktır. Seminer, Zoom uygulaması üzerinden yapılacaktır. Seminer ücreti 100 TL’dir. Katılım için linki verilen formu...
26 Şubat 2022 14:45
Hacettepe Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Nihan Akkocaoğlu Çayır’ın yazmış olduğu “Öğretmenler İçin Çocuklar İçin Felsefe (P4C) Rehberi” kitabının okumasını yapmak üzere 28 aralık 21:00′da ücretsiz bir etkinlik düzenlenecektir. Etkinlik, Kadıköy Atölye tarafından yapılacaktır. “Öğretmenler İçin Çocuklarla Felsefe (P4C) Rehberi, size çocuklar için felsefeyle ilgili bir harita ve bu haritayı nasıl...
25 Aralık 2021 23:20
Tradisyonel okulun önemli isimlerinden biri olan Ananda K. Coomaraswamy’nin, Şark estetik teorisine dair fikirlerini ele aldığı Sanatın Tabiatındaki Başkalaşım (The transformation of nature in art) eseri, Nejat Özdemiroğlu’nun çevirisiyle İnsan Sanat Yayınlarından okuyucuya sunulmuştur. “Tradisyonel okulun çalışmalarını izleyenler, Ananda K. Coomaraswamy ismine aşinadırlar. Bu alandaki hemen her çalışmada, ona ve...
18 Aralık 2021 11:34
Mantık Ağacı Teo ve Alp Arasında Dokuz Sohbet-Ali Emrah Şarlı (Ed. Prof. Dr. A. Kadir Çüçen)
13 Temmuz 2021 17:32
Call for Papers: Kant and Natural Science The “Kantian Review” is seeking contributors for a special issue to be published on the topic of ‘Kant and Natural Science’ scheduled for print in early 2023.  Deadline for ABSTRACTS: 30 June 2021  See: https://bit.ly/3fRRLEJ Kaynak: https://symphilosophie.com/ Hazırlayan: Elif Büşra USTA
30 Mayıs 2021 19:04
Transcendent God, Rational World, A Maturidi Theology adlı eser ile Ramon Harvey, Semerkand’dan Müslüman ilahiyatçı Abū Manṣūr al-Māturīdī’yi tekrar ele alarak, hem kendi sistemini hem de Māturīdī okulunun sistemini modern düşünceyle canlı bir diyaloğa sokmuştur. “Constructs a contemporary philosophical theology from the Māturīdī tradition of kalām Reconstructs the theological system...
1 Mayıs 2021 09:10
Making AI Intelligible, Herman Cappelen ve Josh Dever tarafından, felsefenin yapay zeka ile etkileşimlerini anlamamıza ve geliştirmemize yardımcı olmak amacıyla kaleme alınmıştır.  “Illustrates how philosophy can help us understand and improve our interactions with AI Links this thriving field of computer science and philosophy of language This accessible and innovative...
1 Mayıs 2021 09:09
The Philosopher, or On Faith  “‘God necessarily exists, since it is not possible for things to be otherwise, as Aristotle shows in the Metaphysics.’ So Mehmed II, the Ottoman conqueror of both Constantinople and Trebizond, tells George Amiroutzes, the Byzantine scholar and native of Trebizond, in the beginning of a...
24 Nisan 2021 16:51