Site Rengi

Etiket: kazanım

Çocukların eleştirel, yaratıcı, özenli düşünme becerilerini geliştirir. Sorgulama becerileri gelişir. Neden-sonuç ilişkisi bağlamında düşünmelerini sağlar. İş birliği yapabilme, birlikte düşünebilme becerisi kazanırlar. Daha özgüvenli bireyler haline gelirler. Kendilerini daha özgür şekilde ifade edebilirler. Akademik olarak daha başarılı oldukları gözlenmiştir. Yeni argümanlar kurarak, analiz etmelerini sağlar. Mantıksal akıl yürütmeler yapabilmelerini sağlar....
17 Ekim 2020 22:18