Site Rengi

Etiket: islam filozofları

İbn Sînâ Aristoteles’ten bu yana gelen geleneğin İslam dünyasında ilimlerin düzenlenmesi ve geleneğin devam ettirilmesi için bir ilimler tasnifi yapmıştır. Onun yaptığı tasnife göre düşüncenin biçimlerini inceleyen mantık ile kesintili ve kesintisiz niceliksel ilişkileri (sayı ve şekil) inceleyen matematik ilimlerin (ilmü’l-aded ve ilmü’l-hendese) konusu sadece zihinde bulunan ilimlerdir. Mûsiki, astronomi,...
3 Mart 2021 11:54