Site Rengi

Etiket: ibn sina

İbn Sînâ Mantığında Modalite adlı eserde Yusuf Daşdemir, İbn Sînâ mantığının temel görüşlerini detaylı bir şekilde ele alarak, bu görüşlerin Aristoteles mantık sistemi ile karşılaştırmasını yapmıştır. Daşdemir, İslam felsefe ve bilim geleneğinin klasik ve klasik sonrası dönemlerinde modal mantık alanında yapılan çalışmaların henüz yeterince incelenmediğini vurgulayarak, yaptığı bu araştırmayı, böyle...
4 Nisan 2021 14:49
Theory of Science and the Sciences in the Post-Avicennian Period (Post-İbn Sinâcılık Döneminde Bilim ve Bilimler Teorisi) Online workshop, March 29–30, 2021 29.03.2021 – Pazartesi Zoom Link Time: Mar 29, 2021 16:30 PM Helsinki* Join Zoom Meeting https://jyufi.zoom.us/j/63419863910 Meeting ID: 634 1986 3910 Passcode: 977095 * Tüm zamanlar Doğu Avrupa...
27 Mart 2021 16:55
1995’te felsefe alanında online platformda bir sözlük oluşturmak için başlatılan SEP projesi, bugün birçok felsefe öğrencisinin veya felsefeye ilgi duyan insanların, felsefe alanındaki problemleri veya düşünürlerin çalışmalarını araştırmak amacıyla başvurduğu birincil kaynaklardan biri haline gelmiştir. Çalışmalarınızda İslam felsefesi ve islam filozofları hakkında da detaylı bilgileri bulabileceğiniz SEP’ten yararlanabilirsiniz. Arabic and...
3 Mart 2021 11:59
İbn Sînâ Aristoteles’ten bu yana gelen geleneğin İslam dünyasında ilimlerin düzenlenmesi ve geleneğin devam ettirilmesi için bir ilimler tasnifi yapmıştır. Onun yaptığı tasnife göre düşüncenin biçimlerini inceleyen mantık ile kesintili ve kesintisiz niceliksel ilişkileri (sayı ve şekil) inceleyen matematik ilimlerin (ilmü’l-aded ve ilmü’l-hendese) konusu sadece zihinde bulunan ilimlerdir. Mûsiki, astronomi,...
3 Mart 2021 11:54