Site Rengi

Etiket: doğa

H.Nur Beyaz Erkızan ve Mustafa Günay’ın editörlüğünü üstlendiği ”Aydınlanmalar, Demokrasi ve Günümüz Üzerine Düşünceler” adlı yapıt, Sentez yayınevi tarafından yakın zamanda okura sunulacak. Kitabın tanıtım yazısı şu şekilde; “Tarihsel olarak bakıldığında birbirinden farklı üç aydınlanma döneminden ve anlayışından söz edilmesi mümkün görünür. Denilebilir ki aklın ilk ışığı ‘Güneşin doğduğu yer’...
18 Kasım 2022 10:37
20. yüzyıl filozofu Henri Bergson’un kaleminden çıkan Antik Yunan Felsefesi adlı kitapta Bergson, Presokratik dönem filozoflarının varlığa, doğaya ve insana bakışını ele almaktadır. Sofistler ve Sokrates arasındaki tartışmaları ve bu tartışmaların, Platon ve Aristoteles’teki tezahürlerini ve bunların Batı felsefesine etkilerini ele alan bu kitap, Fol Yayınlarından okuyucuya sunulmuştur. “Bu kitap,...
19 Ocak 2022 10:12
Natüralizm ya da Yitirirken Doğayı Hatırlamak kitabı, Natüralizmin, M.Ö. birinci yüzyıldan günümüze kadar uzanan süreçte unutulan veya görmezden gelinen isimlerini ve ve bu isimlerin Doğa’da gerçeğin bilgisini arayış serüvenlerini ele alıyor. Derleme olarak hazırlanan bu kitap, Dost Kitabevinden okuyucuya sunulmuştur.  “Bu derlemede felsefeciler, hukukçular, siyaset bilimciler ve tarihçiler resmî felsefe...
12 Kasım 2021 23:07
Ataşehir Belediyesi Felsefe Konuşmaları etkinliklerinin bir yenisi 24 Ağustos Salı günü gerçekleştirilecek. Dr. C. Cengiz Çevik’in konuşmacı olarak katılacağı etkinliğin başlığı “Stoa Felsefesi ve Doğa”. Etkinlik bilgileri şu şekilde; Stoa Felsefesi ve Doğa Dr. C. Cengiz Çevik 24 Ağustos 2021 – Salı 20.00 Erdal Eren Kültür Merkezi (Adres: Mustafa Kemal...
24 Ağustos 2021 09:43
Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü tarafından düzenlenen Felsefe Tartışmaları toplantılarının 10 Mayıs’ta gerçekleşecek yeni etkinliğine, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ezgi Ece Çelik konuk oluyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Özlem Duva Kaya’nın moderatörlüğünü yürüteceği ve “Eko-Feminist Yaklaşımlarda ‘Doğa’ ve...
7 Mayıs 2021 10:39