Site Rengi

Etiket: iyilik ve kötülük problemi

Felsefenin kadim problemlerinden biri olan iyilik ve kötülük probleminin Mu’tezile yorumunu ele alan “Mu‘tezile’de İyilik ve Kötülük (Hüsün ve Kubuh) Problemi” adlı eser Endülüs Yayınları’ndan çıkmıştır. Müellif: Hulusi Arslan Yayınevi: Endülüs Yayınları   “‘İyilik ve Kötülük Problemi klasik Kelâm kaynaklarında, hüsün ve kubuh, efâullah ve ef`al-i ib`ad gibi başlıklar altında...
3 Nisan 2021 13:43