Site Rengi

Şarkiyat Çalışmalarında İslam Ahlak Metafiziği

Şarkiyat Çalışmalarında İslam Ahlak Metafiziği

Editörlüğünü İbrahim Aslan’ın yaptığı Şarkiyat Çalışmalarında İslam Ahlak Metafiziği eseri Endülüs Yayınları’ndan çıktı.

“T. J. De Boer: Etik ve Ahlâk [Üzerine]

John Renard S. J: Müslüman Etiği: Kaynaklar, Yorumlar ve Meydan Okumalar

Frederick S. Carney: Bazı Yönleriyle İslam

Daniel Brown: Mukayeseli Açıdan İslâmî Etik

E. von Grunebaum: İslâmî Etikte Akıl ve İşlevi

Richard M. Frank: Klasik İslâm Kelâmında Ahlâkî Zorunluluk

Ernst Mainz: Muʻtezile’nin Ahlâk Felsefesi

George F. Hourani: Mu‘tezilî Etik Akılcılığın İslâmî ve İslâmî Olmayan Kökenleri

Kevin Reinhart: Basra Mu‘tezilesi: Ahlâkî Ontoloji ve Epistemoloji

Oliver Leaman: Kâdî Abdülcebbâr ve Abeslik Kavramı

Kevin Reinhart: Mu‘tezile’nin Eleştirisi: Ontolojiyi Iskalamak

George F. Hourani: Cüveynî’nin Mu‘tezile Etiğine Yönelttiği Eleştiriler

Sherman A. Jackson: Tahakkümün Simyası? Mu‘tezilî Etiğe Bazı Eş‘arî Yanıtlar

Majid Fakhry: Mu‘tezilî Özgür İrade Anlayışının Doğurduğu Bazı Paradokslar

İsmail Raci A. el-Fârûkī: Batı ve İslâmî Geleneklerde Değerlerin Metafizik Statüsü Problemi

E. von Grunebaum: İslâm’ın Kötülük Düşüncesine Dair Tetkikler

Meric Pessagno: Mâtürîdî Düşüncede Kötülük [Kavramının] Kullanımları

George F. Hourani: Gazzâlî’nin Eylem Etiği Üzerine”

https://www.kitapyurdu.com/kitap/sarkiyat-calismalarinda-islam-ahlak-metafizigi/578031.html

Hazırlayan: Elif Büşra USTA

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.